• Trang chủ

  • Giới thiệu (3)

   • Giới thiệu chung
   • Lịch sử hình thành
   • Chức năng nhiệm vụ
  • Cơ cấu tổ chức (9)

   • Ban giám đốc
   • Các khoa (14)
    • Xây dựng Đảng
    • Kinh tế chính trị
    • Nhà nước và pháp luật
    • Triết học
    • Chủ nghĩa xã hội khoa học
    • Tư tưởng Hồ Chí Minh
    • Lịch sử Đảng cộng sảng Việt Nam
    • Chính trị học
    • Quan hệ quốc tế
    • Quan hệ kinh tế
    • Xã hội học và tâm lý lãnh đạo, quản lý
    • Văn hóa và phát triển
    • Kinh tế và phát triển
    • Dân tộc và tôn giáo, tín ngưỡng
   • Các ban (3)
    • Tổ chức cán bộ
    • Quản lý đào tạo
    • Quản lý khoa học
   • Các phòng (7)
    • Tài vụ
    • Hợp tác quốc tế
    • Thanh tra
    • Quản trị
    • Quản lý kí túc xá
    • Y tế
    • Quản lý nhà ăn
   • Văn phòng (3)
    • Phòng hành chính
    • Phòng tổng hợp
    • Phòng CNTT
   • Đảng bộ (2)
    • Đảng ủy
    • Chị bộ
   • Đoàn thể (2)
    • Công đoàn
    • Đoàn thanh niên
   • Tư liệu thư viện
   • Tạp chí
  • Công tác đào tạo (3)

   • Lớp Cao cấp LLCT-HC (2)
    • Hệ tập chung
    • Hệ tại chức
   • Sau đại học
   • Bồi dưỡng nghiệp vụ
  • Công tác NCKH (4)

   • Thông tin nghiên cứu khoa học
   • Hội đồng khoa học
   • Hội thảo khoa học
   • Đề tài khoa học
  • Thi đua khen thưởng

  • Tin tức hoạt động

  • Liên hệ - góp ý

 • Đang truy cập:21
 • Hôm nay: 1010
 • Tháng hiện tại: 12820
 • Tổng lượt truy cập: 407346
Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Văn Cừ (nối dài), phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Email: hcma4@hcma4.vn
Liên hệ: 0292.3889818