Ban Chấp hành Đảng bộ

  11/03/2018 11:34 AM


  I- ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC IV

  1- Đ/c Phan Công Khanh - Ủy viên Ban Thường vụ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện.

  2- Đ/c Huỳnh Thanh Quang - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện.

  3- Đ/c Lê Xuân Tạo - Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Giám đốc Học viện.

  4- Đ/c Nguyễn Văn Sỹ - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ.

  5- Đ/c Phan Việt Châu - Ủy viên Ban Chấp hành, Chánh Văn phòng Học viện.

  6- Đ/c Hồ Thanh Hớn - Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật. 

  7- Đ/c Hoàng Văn Khải - Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng khoa Triết học.

  8- Đ/c Trần Hoàng Hiểu - Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng khoa Kinh tế chính trị.

  9- Đ/c Lê Ngọc Hân - Ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư Đoàn Thanh niên.

  II- ỦY BAN KIỂM TRA ĐẢNG ỦY HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC IV

  1- Đ/c Huỳnh Thanh Quang - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra

  2- Đ/c Hồ Thanh Hớn - Ủy viên Ủy ban kiểm tra

  3- Đ/c Trần Thị Cẩm Tú - Ủy viên Ủy ban kiểm tra

  III- PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ

  1- Đ/c Phan Công Khanh, Bí thư Đảng ủy - Phụ trách chung; trực tiếp chỉ đạo công tác Tổ chức

  2- Đ/c Huỳnh Thanh Quang, Phó Bí thư Đảng ủy - Chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát; chỉ đạo các đoàn thể; trực tiếp điều hành, xử lý công việc hàng ngày của Đảng bộ

  3- Đ/c Phan Việt Châu, Đảng ủy viên - Phụ trách công tác Tuyên giáo

  4- Đ/c Nguyễn Văn Sỹ - Ủy viên Ban Thường vụ - Phụ trách công tác Tổ chức và quản lý hồ sơ đảng viên:

  5- Đ/c Hoàng Văn Khải, Đảng ủy viên - Phụ trách công tác Văn phòng

  6- Đ/c Lê Xuân Tạo, Đảng ủy viên - Chỉ đạo các chi bộ khối chức năng

  7- Đ/c Hồ Thanh Hớn, Đảng ủy viên - Chỉ đạo các chi bộ khối giảng dạy

  8- Đ/c Trần Hoàng Hiểu, Đảng ủy viên - Chỉ đạo các chi bộ lớp cao cấp LLCT hệ đào tạo tập trung

  9- Đ/c Lê Ngọc Hân, Đảng ủy viên - Phụ trách công tác thi đua và tài chính của Đảng bộ.

   

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
  Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Văn Cừ (nối dài), phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
  Email: hcma4@hcma4.vn
  Liên hệ: 0292.3889818