Các lớp Cao cấp LLCT-HC hệ tại chức

  11/03/2018 03:22 PM


  - Lớp cao cấp lý luận chính trị tại chức khóa I năm học 2007 - 2009 mở tại Trường Chính trị thành phố Cần Thơ. Khai giảng ngày 07/3/2007, bế giảng ngày 17/4/2009, số lượng 108 học viên.
  - Lớp cao cấp lý luận chính trị tại chức khóa II năm học 2007 - 2009 mở tại Công an thành phố Cần Thơ. Khai giảng ngày 03/7/2007, bế giảng ngày 03/8/2009, số lượng 111 học viên.
  - Lớp cao cấp lý luận chính trị tại chức khóa III năm học 2007 - 2009 mở tại Trường Chính trị tỉnh Cà Mau. Khai giảng ngày 17/10/2007, bế giảng ngày 04/12/2009, số lượng 108 học viên.
  - Lớp cao cấp lý luận chính trị tại chức khóa IV năm học 2007 - 2009 mở tại Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tỉnh An Giang. Khai giảng ngày 19/10/2007, bế giảng ngày 02/12/2009, số lượng 103 học viên.
  - Lớp cao cấp lý luận chính trị tại chức khóa V năm học 2008 - 2010 mở tại Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang. Khai giảng ngày 01/7/2008, bế giảng ngày 27/5/2010, số lượng 116 học viên.
  - Lớp cao cấp lý luận chính trị - hành chính tại chức khóa VI năm học 2008 - 2010 mở tại Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tỉnh An Giang. Khai giảng ngày 09/9/2008, bế giảng ngày 24/11/2010, số lượng 104 học viên.
  - Lớp cao cấp lý luận chính trị - hành chính tại chức khóa VII năm học 2008 - 2010 mở tại Trường Chính trị tỉnh Bạc Liêu. Khai giảng ngày 17/12/2008, bế giảng ngày 17/3/2011, số lượng 111 học viên.
  - Lớp cao cấp lý luận chính trị - hành chính tại chức khóa VIII năm học 2009 - 2011 mở tại Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang. Khai giảng ngày 27/5/2009, bế giảng ngày 06/5/2011, số lượng 112 học viên.
  - Lớp cao cấp lý luận chính trị - hành chính tại chức khóa IX năm học 2009 - 2011 mở tại Trường Chính trị thành phố Cần Thơ. Khai giảng ngày 15/7/2009, bế giảng ngày 06/9/2011, số lượng 115 học viên.
  - Lớp cao cấp lý luận chính trị - hành chính tại chức khóa X năm học 2009- 2011 mở tại Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang. Khai giảng ngày 05/10/2009, bế giảng ngày 30/12/2011, số lượng 118 học viên.
  - Lớp cao cấp lý luận chính trị - hành chính tại chức khóa XI năm học 2010 - 2012 mở tại Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp. Khai giảng ngày 02/6/2010,   số lượng 107 học viên.
  - Lớp cao cấp lý luận chính trị - hành chính tại chức khóa XII năm học 2010 - 2012 mở tại Trường Chính trị thành phố Cần Thơ. Khai giảng ngày 31/5/2010,   số lượng 118 học viên.
  - Lớp cao cấp lý luận chính trị - hành chính tại chức khóa XIII năm học 2010 - 2012 mở tại Trường Chính trị tỉnh Bạc Liêu. Khai giảng ngày 07/7/2010,   số lượng 109 học viên.
  - Lớp cao cấp lý luận chính trị - hành chính tại chức khóa XIV năm học 2011 - 2013 mở tại Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang. Khai giảng ngày 15/6/2011,   số lượng 119 học viên.
  - Lớp cao cấp lý luận chính trị - hành chính tại chức khóa XV năm học 2011 - 2013 mở tại Trường Chính trị tỉnh Sóc Trăng. Khai giảng ngày 07/9/2011,   số lượng 114 học viên.
  - Lớp cao cấp lý luận chính trị - hành chính tại chức khóa XVI năm học 2011 - 2013 mở tại Trường Chính trị thành phố Cần Thơ. Khai giảng ngày 28/9/2011,   số lượng 122 học viên.
  - Lớp cao cấp lý luận chính trị - hành chính tại chức khóa XVII năm học 2011 - 2013 mở tại Trường Chính trị tỉnh Cà Mau. Khai giảng ngày 19/10/2011,   số lượng 112 học viên.
  - Lớp cao cấp lý luận chính trị - hành chính tại chức khóa XVIII năm học 2011 - 2013 mở tại Trường Chính trị Phạm Hùng tỉnh Vĩnh Long. Khai giảng ngày 23/11/2011,   số lượng 109 học viên.

  • Đang truy cập:12
  • Hôm nay: 375
  • Tháng hiện tại: 7164
  • Tổng lượt truy cập: 361662
  Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Văn Cừ (nối dài), phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
  Email: hcma4@hcma4.vn
  Liên hệ: 0292.3889818