Các lớp Cao cấp LLCT-HC hệ tập trung

  11/03/2018 03:25 PM


  - Lớp cao cấp lý luận chính trị tập trung khóa I năm học 2007 - 2008 mở tại Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp. Khai giảng ngày 26/11/2007, bế giảng ngày 11/02/2009, số lượng 49 học viên.
  - Lớp cao cấp lý luận chính trị tập trung khóa II năm học 2007 - 2008 mở tại Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang. Khai giảng ngày 24/12/2007, bế giảng ngày 20/02/2009, số lượng 50 học viên.
  - Lớp cao cấp lý luận chính trị tập trung khóa III năm học 2008 - 2009 mở tại Quân khu IX. Khai giảng ngày 26/02/2008, bế giảng tháng 26/3/2009, số lượng 50 học viên.
  - Lớp cao cấp lý luận chính trị tập trung khóa IV năm học 2008 - 2009 mở tại Trường Chính trị tỉnh Bạc Liêu. Khai giảng ngày 03/6/2008, bế giảng ngày 22/6/2009, số lượng 49 học viên.
  - Lớp cao cấp lý luận chính trị - hành chính tập trung khóa V năm học 2008 - 2009 mở tại Trường Chính trị thành phố Cần Thơ. Khai giảng ngày 04/11/2008, bế giảng ngày 31/12/2009, số lượng 49 học viên.
  - Lớp cao cấp lý luận chính trị - hành chính tập trung khóa VI năm học 2008 - 2009 mở tại Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang. Khai giảng ngày 08/12/2008, bế giảng ngày 09/3/2010, số lượng 49 học viên.
  - Lớp cao cấp lý luận chính trị - hành chính tập trung khóa VII năm học 2008 - 2009 mở tại Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh. Khai giảng ngày 06/01/2009, bế giảng ngày 12/3/2010, số lượng 49 học viên.
  - Lớp cao cấp lý luận chính trị - hành chính tập trung khóa VIII năm học 2009 - 2010 mở tại Trường Chính trị Phạm Hùng tỉnh Vĩnh Long. Khai giảng ngày 10/02/2009, bế giảng ngày 19/3/2010, số lượng 50 học viên.
  - Lớp cao cấp lý luận chính trị - hành chính tập trung khóa IX năm học 2009 - 2010 mở tại Trường Chính trị tỉnh Tiền Giang. Khai giảng ngày 23/6/2009, bế giảng ngày 08/12/2010, số lượng 50 học viên.
  - Lớp cao cấp lý luận chính trị - hành chính tập trung khóa X năm học 2009 - 2010 mở tại Trường Chính trị tỉnh Sóc Trăng. Khai giảng ngày 21/7/2009, bế giảng ngày 10/9/2010, số lượng 50 học viên.
  - Lớp cao cấp lý luận chính trị - hành chính tập trung khóa X năm học 2009 - 2010 mở tại Trường Chính trị tỉnh Sóc Trăng. Khai giảng ngày 21/7/2009, bế giảng ngày 10/9/2010, số lượng 50 học viên.
  - Lớp cao cấp lý luận chính trị - hành chính tập trung khóa XI năm học 2009 - 2010 mở tại Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tỉnh An Giang. Khai giảng ngày 04/9/2009, bế giảng ngày 24/11/2010, số lượng 50 học viên.
  - Lớp cao cấp lý luận chính trị - hành chính tập trung khóa XII năm học 2009 - 2010 mở tại Quân khu IX. Khai giảng ngày 20/10/2009, bế giảng ngày 03/12/2010, số lượng 52 học viên.
  - Lớp cao cấp lý luận chính trị - hành chính tập trung khóa XIII năm học 2010 - 2011 mở tại Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh. Khai giảng ngày 10/8/2010, bế giảng ngày 17/10/2011, số lượng 50 học viên.
  - Lớp cao cấp lý luận chính trị - hành chính tập trung khóa XIV năm học 2010 - 2011 mở tại Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang. Khai giảng ngày 21/9/2010, bế giảng ngày 29/11/2011, số lượng 57 học viên.
  - Lớp cao cấp lý luận chính trị - hành chính tập trung khóa XV năm học 2010 - 2011 mở tại Trường Chính trị thành phố Cần Thơ. Khai giảng ngày 19/10/2010, bế giảng ngày 30/11/2011, số lượng 57 học viên.
  - Lớp cao cấp lý luận chính trị - hành chính tập trung khóa XVI năm học 2010 - 2011 mở tại Trường Chính trị tỉnh Bến Tre. Khai giảng ngày 16/11/2010,   số lượng 48 học viên.
  - Lớp cao cấp lý luận chính trị - hành chính tập trung khóa XVII năm học 2011 - 2012 mở tại Trường Chính trị tỉnh Bạc Liêu. Khai giảng ngày 01/6/2011,   số lượng 50 học viên.
  - Lớp cao cấp lý luận chính trị - hành chính tập trung khóa XVIII năm học 2011 - 2012 mở tại Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang. Khai giảng ngày 17/8/2011,   số lượng 50 học viên.
  - Lớp cao cấp lý luận chính trị - hành chính tập trung khóa XIX năm học 2011 - 2012 mở tại Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp. Khai giảng ngày 14/9/2011,   số lượng 50 học viên.
  - Lớp cao cấp lý luận chính trị - hành chính tập trung khóa XX năm học 2011 - 2012 mở tại Trường Chính trị tỉnh Sóc Trăng. Khai giảng ngày 12/10/2011,   số lượng 50 học viên.
  - Lớp cao cấp lý luận chính trị - hành chính tập trung khóa XXI năm học 2011 - 2012 mở tại Trường Chính trị tỉnh Tiền Giang. Khai giảng ngày 02/11/2011,   số lượng 55 học viên.
  - Lớp cao cấp lý luận chính trị - hành chính tập trung khóa XXII năm học 2011 - 2012 mở tại Trường Đại học Cần Thơ. Khai giảng ngày 07/12/2011,   số lượng 59 học viên.

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
  Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Văn Cừ (nối dài), phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
  Email: hcma4@hcma4.vn
  Liên hệ: 0292.3889818