(VNTV). Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi ra đời đến nay, đã trải qua 12 kỳ Đại hội và chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Mỗi lần Đại hội là một lần tạo ra mốc son, dấu ấn mới cho sự ...

(VNTV) Quyền lực không được kiểm soát một cách nghiêm ngặt là “điều kiện” để không ít cán bộ lợi dụng chức vụ, quyền hạn để mưu cầu lợi ích cá nhân, trục lợi, làm giàu bất chính. Quyền lực không bị ...

Công tác tư tưởng có vị trí đặc biệt quan trong, góp phần tạo nên sự thống nhất cao trong Đảng và toàn thể nhân dân thực hiện mục tiêu, lý tưởng của cách mạng.

I. Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về lãnh đạo công tác đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch

Tham nhũng là một hiện tượng xã hội đã xuất hiện sớm trong lịch sử loài người, nó tồn tại trong mọi chế độ chính trị khác nhau, gắn liền với nhà nước và quyền lực.

Trong quá trình cách mạng, cuộc đấu tranh tư tưởng luôn diễn ra thường xuyên và hết sức phức tạp. Cường độ và tính chất quyết liệt của cuộc đấu tranh này thường tăng cao ở những thời điểm quan trọng ...

1. Cương lĩnh, nghị quyết, chỉ thị của Đảng là hệ thống những quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong quá trình lãnh đạo Nhà nước và xã hội, ...

3. Giá trị thực tiễn của Cương lĩnh 2011

  • Đang truy cập:8
  • Hôm nay: 412
  • Tháng hiện tại: 7064
  • Tổng lượt truy cập: 50464
Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Văn Cừ (nối dài), phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Email: hcma4@hcma4.vn
Liên hệ: 0292.3889818