(ĐCSVN) - Từ thực tiễn lịch sử lãnh đạo và tổ chức của Đảng ta về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, có thể thấy, Hồ Chí Minh là người xây đắp nên nền móng lý luận về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong đó, đấu ...

Sau chuỗi ngày dài thực hiện giãn cách xã hội, TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố phía Nam đang cần lắm sự ủng hộ, giúp đỡ của cả nước để vượt qua làn sóng thứ 4 của dịch COVID-19. Với tinh ...

Để phủ nhận thành quả Cách mạng tháng Tám năm 1945, các thế lực thù địch đưa ra một loạt quan điểm như: “Cách mạng tháng Tám năm 1945 là sai lầm lịch sử”, “không có gì thay đổi chế độ xã hội ở Việt ...

Lịch sử dựng nước và giữ nước của Việt Nam đã minh chứng rõ chân lý “đại đoàn kết toàn dân tộc là cội nguồn của sức mạnh”, đưa Việt Nam vượt qua mọi phong ba bão táp và đưa dân tộc ta trường tồn, ...

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Báo chí cách mạng Việt Nam luôn là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò quan trọng trên mặt trận văn hóa, tư tưởng, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của ...

Nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Ðảng để phát triển bền vững đất nước

Từ địa vị của người lao động làm thuê trong xã hội tư bản, Karl Marx đã cùng F.Engels luận chứng cho sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản – giai cấp lãnh đạo sự nghiệp giải phóng nhân loại cần lao, ...

  • Đang truy cập:11
  • Hôm nay: 1094
  • Tháng hiện tại: 19911
  • Tổng lượt truy cập: 210986
Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Văn Cừ (nối dài), phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Email: hcma4@hcma4.vn
Liên hệ: 0292.3889818