Các đề tài khoa học từ năm 2006 - 2012

  11/03/2018 03:38 PM


  DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI ĐÃ THỰC HIỆN TỪ NĂM 2006 – 2012

   

  STT

   

  Tên đề tài

   

  Chủ nhiệm

   

  TGNT và XL

  01

  Đánh giá thực trạng và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ là đối tượng của Học viện Chính trị khu vực IV

  Học viện Chính trị khu vực IV

  -  Nghiệm thu: 2006

  02

  Phương hướng, giải pháp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện, xã người Khmer ở hai tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng hiện nay

  TS. Huỳnh Văn Long

  -  Nghiệm thu: 12/2007

  -  Xếp loại: Khá

  01

  Cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Thực trạng và một số giải pháp

  ThS.Nguyễn Tiến Dũng

  -  Nghiệm thu: 12/2007

  -  Xếp loại: Đạt

  03

  Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, công tác đảng viên trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (chủ yếu là doanh nghiệp liên doanh). Thực trạng và những đề xuất. (Nghiên cứu thực tế ở thành phố Cần Thơ và một số tỉnh ở Đồng bằng sông Cửu Long

  ThS. Phạm Phi Hùng

  - Nghiệm thu: 22/12/2008

  - Xếp loại: Đạt

  04

  Thực trạng cơ cấu lao động và những giải pháp định hướng chuyển dịch cơ cấu lao động nhằm đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở thành phố Cần Thơ

  TS. Nguyễn Thành Hưng

  - Nghiệm thu: 23/12/2008

  - Xếp loại: Khá

  05

  Đội ngũ cán bộ khoa học của Học viện Chính trị - Hành chính khu vực IV đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ trong giai đoạn 2008 – 2020, thực trạng và giải pháp

  TS. Nguyễn Thị Ánh

  - Nghiệm thu: 24/12/2008

  - Xếp loại: Khá

  06

  Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu tổ chức cơ sở Đảng nông thôn của thành phố Cần Thơ giai đoạn 2009 - 2020

  TS. Huỳnh Văn Long

  Ngiệm thu: 12/2009

  Xếp loại: Khá

  07

  Phát triển nông nghiệp thành phố Cần Thơ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa

  ThS. Nguyễn Tiến Dũng

  Ngiệm thu: 12/2009

  Xếp loại: Đạt

  08

  Liên kết kinh tế giữa nuôi trồng, chế biến thủy sản ở đồng bằng sông Cửu Long trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế. Thực trạng và giải pháp

  ThS. Lê Thị Đào Thanh

  Ngiệm thu: 12/2009

  Xếp loại: Đạt

  09

  Thực trạng giải quyết các vụ án hành chính ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long từ năm 2007 đến năm 2009

  ThS. Trương Vĩnh Xuân

  Ngiệm thu: 12/2010

  Xếp loại: Đạt

  10

  Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2010 - 2015

  ThS. Nguyễn Hoàng Sách

  Ngiệm thu: 12/2010

  Xếp loại: Đạt

  11

  Giải quyết vấn đề mâu thuẫn kinh tế khu vực nông thôn đồng bằng sông Cửu Long

  ThS. Đặng Phú Thâu

  Ngiệm thu: 12/2010

  Xếp loại: Đạt

  12

  Đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn khu vực đồng bằng sông Cửu Long hiện nay - Thực trạng và giải pháp

  TS. Nguyễn Quốc Dũng

   

  Ngiệm thu:

  Xếp loại:

   

   

   

  • Đang truy cập:32
  • Hôm nay: 596
  • Tháng hiện tại: 20292
  • Tổng lượt truy cập: 22433
  Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Văn Cừ (nối dài), phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
  Email: hcma4@hcma4.vn
  Liên hệ: 0292.3889818