Danh mục khoa học năm 2009

  11/03/2018 03:33 PM


   

  DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC NĂM 2009

  CỦA HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH KHU VỰC IV

  (Kèm theo Quyết định số: 296/QĐ-HVCT-HCQG ngày 12/02/2009

  của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh)

   

   

  I. ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ

  Đơn vị: Triệu đồng

  Stt

  Tên đề tài

  Chủ nhiệm

  Thời gian

   thực hiện

  Kinh phí

  Thời gian nghiệm thu và xếp loại

  01

  Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu tổ chức cơ sở Đảng nông thôn của thành phố Cần Thơ giai đoạn 2009 - 2020

  TS. Huỳnh Văn Long

  01/2009 –

  12/2009

  30

  Ngiệm thu: 12/2009

  Xếp loại: Khá

  02

  Phát triển nông nghiệp thành phố Cần Thơ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa

  ThS. Nguyễn Tiến Dũng

  01/2009 –

  12/2009

  30

  Ngiệm thu: 12/2009

  Xếp loại: Đạt

  03

  Liên kết kinh tế giữa nuôi trồng, chế biến thủy sản ở đồng bằng sông Cửu Long trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế. Thực trạng và giải pháp

  ThS. Lê Thị Đào Thanh

  01/2009 –

  12/2009

  30

  Ngiệm thu: 12/2009

  Xếp loại: Đạt

   

   

  Tổng số

   

   

  90

   

   

  II. HỘI NGHỊ, HỘI THẢO KHOA HỌC

  Đơn vị: Triệu đồng

  Stt

  Tên Hội thảo

  Thời gian

  thực hiện

  Kinh phí

  01

  Vấn đề giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa

  Quý I

  15

  02

  Vai trò của tôn giáo trong đời sống tinh thần của đồng bào các dân tộc ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long

  Quý II

  12

  03

  Hội nghị tổng kết hoạt động khoa học của Học viện Chính trị - Hành chính khu vực IV

  Quý IV

  03

   

   

  Tổng số

   

   

  30

   

   

   

  III. NGHIÊN CỨU, KHẢO SÁT THỰC TẾ

  Đơn vị: Triệu đồng

  Stt

  Tên Hội thảo

  Thời gian

  thực hiện

  Kinh phí

  cấp năm 2009

  01

  Nghiên cứu lịch sử và kinh tế biển, đảo

  2009

  30

  02

  Nghiên cứu thương mại vùng biên khu vực Tây Nam

  2009

  20

  03

  Nghiên cứu đời sống  của cư dân nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long

  2009

  10

   

   

  Cộng

   

   

  60

   

  IV. TƯ VẤN VÀ QUẢN LÝ KHOA HỌC: 20 triệu đồng

  Tổng kinh phí hoạt động khoa học phân cấp quản lý năm 2009: 200.000.000 đ (Hai trăm triệu đồng)

  • Đang truy cập:11
  • Hôm nay: 376
  • Tháng hiện tại: 7165
  • Tổng lượt truy cập: 361663
  Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Văn Cừ (nối dài), phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
  Email: hcma4@hcma4.vn
  Liên hệ: 0292.3889818