Tọa đàm khoa học Nghiên cứu tổng kết lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin về chủ nghĩa xã hội

  25/01/2019 02:28 PM


  Thực hiện Đề tài khoa học cấp Nhà nước (Mã số: KX 02.04/16-20): Nghiên cứu tổng kết lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin về chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội vào thực tiễn Việt Nam trong bối cảnh mới.

  Ngày 25/01/2019, tại thành phố Cần Thơ, Ban Chủ nhiệm đề tài phối hợp với Học viện Chính trị khu vực IV tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề “Những nội dung cần bổ sung, phát triển về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay. Những kiến nghị chủ yếu”.

  Tham dự buổi tọa đàm có GS,TS Lê Hữu Nghĩa, chủ nhiệm đề tài, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS,TS Nguyễn Quốc Dũng, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV; và hơn 30 nhà khoa học đến từ một số trường chính trị, trường đại học khu vực Tây Nam bộ.

  Tọa đàm khoa học Đề tài khoa học cấp Nhà nước (Mã số: KX 02.04/16-20)

  Phát biểu báo cáo đề dẫn, chủ nhiệm đề tài GS,TS Lê Hữu Nghĩa đã nêu mục đích của buổi tọa đàm nhằm lấy ý kiến các nhà khoa học, các nhà quản lý về những nội dung cần thiết phải bổ sung, phát triển lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin về chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội vào thực tiễn Việt Nam trong bối cảnh hiện nay, góp phần xây dựng các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

  Buổi tọa đàm đã thu hút nhiều ý kiến tranh luận về các đặc trưng của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, phát huy dân chủ trong điều kiện một Đảng Cộng sản cầm quyền, giải quyết mối quan hệ giữa LLSX và QHSX trong điều kiện toàn cầu hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức, tăng trưởng kinh tế gắn với tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường…/.

   

  Văn phòng Học viện

  • Đang truy cập:38
  • Hôm nay: 1235
  • Tháng hiện tại: 6771
  • Tổng lượt truy cập: 392601
  Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Văn Cừ (nối dài), phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
  Email: hcma4@hcma4.vn
  Liên hệ: 0292.3889818