Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

  01/07/2019 01:01 PM


  Ngày 30/6/2019, Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực IV tiến hành sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

  Đến dự Hội ngị có PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; các đồng chí đảng ủy viên cùng toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động Học viện Chính trị khu vực IV.

  Phát biểu khai mạc hội nghị, PGS,TS Nguyễn Quốc Dũng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện nhấn mạnh: Cả cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng cao đẹp về ý chí cách mạng kiên cường; tinh thần độc lập tự chủ; lòng yêu nước, thương dân tha thiết. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hoá của nhân loại, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta, là tấm gương sáng để mọi người Việt Nam noi theo. 

  Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một chủ trương lớn, liên tục, lâu dài của Đảng ta. Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị khoá XI, ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xác định rõ mục tiêu: Làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc học tập và làm theo Người thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, trước hết là của người đứng đầu, và của mọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trở thành một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

  Chấp hành theo chỉ đạo của Đảng cấp trên về việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực IV đã lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, giáo dục và triển khai các nội dung của Chỉ thị trong toàn Đảng bộ. Việc thực hiện Chỉ thị 05 phải gắn chặt với việc thực hiện các nghị quyết Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Sau 3 năm thực hiện, cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội, người đứng đầu và từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của Học viện Chính trị khu vực IV đã có nhiều chuyển biến tích cực trên các mặt tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phong cách làm việc…

  Từ việc nhận thức ý nghĩa và tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh các tập thể và cá nhân các cán bộ, đảng viên đã cụ thể hóa và quyết tâm trong hành động nhằm tiếp tục rèn luyện đạo đức và phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có nhiều sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho tập thể, cộng đồng, học viên và cá nhân. Dù nguồn lực cán bộ, giảng viên của Học viện đang trong quá trình xây dựng, hoàn thiện xong trong 03 năm qua, Học viện đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có nhiều mô hình mới, cách làm hay trong việc cụ thể hóa các nội dung của Chỉ thị 05-CT/TW trên nhiều mặt công tác: công tác hành chính - công nghệ thông tin, quản lý Học viện, công tác công đoàn, công tác xã hội hóa hướng về cộng đồng, công tác nghiên cứu khoa học, công tác đào tạo...

  PGS,TS Hoàng Phúc Lâm tặng giấy khen cho các tập thể xuất sắc

  Về ứng dụng CNTT: xác định đây là một giải pháp quan trọng trong việc thực hiện quản lý Học viện trong điều kiện biên chế, bộ máy chưa hoàn thiện, mức độ yêu cầu công việc ngày một tăng cao, do vậy, ngay từ năm 2010, Học viện đã mạnh dạn sử dụng hệ thống mạng nội bộ M-Office trong quản lý, điều hành; sử dụng phần mềm xếp lịch giảng; phần mềm lấy ý kiến đánh giá bài giảng của Học viên; phần mềm điểm danh và xử lý kết quả điểm danh vân tay của học viên, CB,CC,VC,NLĐ... Việc ứng dụng mạnh mẽ CNTT đã làm cho các công việc của cơ quan thuận lợi, nhanh chóng, tiết kiệm, công khai, minh bạch, dân chủ, tận dụng tối đa các nguồn lực hiện có và tạo sức lan tỏa ra nhiều địa phương (nhiều trường chính trị các tỉnh đã liên hệ chuyển giao các phần mềm này).

  Về dự án đất ở: Nhằm chăm lo thiết thực đến đời sống và góp phần tạo sự yên tâm công tác của CB,CC,VC,NLĐ, năm 2011, Đảng ủy, Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn đã thực hiện chủ trương xây dựng dự án đất ở với diện tích hơn 2 ha, được chia thành hơn 130 nền tại Ấp Mỹ Đức, xã Mỹ Khánh, Huyện Phong Điền. Dù dự án có những khó khăn nhất định, song trong 02 năm gần đây Dự án đã được triển khai khẩn trương, theo kế hoạch, hạ tầng sẽ được triển khai xong vào tháng 8 năm 2019. Việc thực hiện dự án đất ở đã tạo không khí phấn khởi trong đội ngũ CB,CC,VC,NLĐ, giúp “an cư, lạc nghiệp”.

  Về phong trào xã hội hóa, xây dựng nhà tình thương, tình nghĩa: Xác định đây là chủ trương thiết thực, hướng vào thực hiện tốt các mục tiêu phát triển của Học viện và thực hiện trách nhiệm xã hội của Học viện đối với cộng đồng, trong những năm qua, chủ trương xã hội hóa trong xây dựng một số công trình của Học viện được thực hiện hiệu quả, phong trào vận động xây dựng nhà tình thương, tình nghĩa được thực hiện mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực trên nhiều địa bàn của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Cho đến nay, Học viện đã vận động được số tiền 30 tỷ từ 6 tỉnh trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long cho xây dựng 01 khối nhà ký túc xá học viên, vận động xây dựng được các công trình thể thao phục vụ học viên. Trong việc xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương, trong 03 năm qua, Học viện đã vận động xây dựng được 09 căn nhà tình nghĩa, tình thương tại nhiều địa phương như: Sóc Trăng, Trà Vinh, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang, Cần Thơ...

  Về mô hình cử cán bộ đi thực tế tại địa phương: nhằm khẩn trương xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên và với phương châm gắn lý luận với thực tiễn, kịp thời giải quyết các yêu cầu cấp bách của nhiệm vụ chính trị, trong thời gian qua, Học viện đã cử 36 đồng chí đi thực tế tại các địa phương, ban, ngành (trên tổng số 48 giảng viên của Học viện). Cho đến nay đã có 35/36 đồng chí đã trực tiếp tham gia giảng dạy chương trình cao cấp lý luận chính trị, trở thành lực lượng giảng dạy chủ lực của nhiều đơn vị; có 03 đồng chí đã được bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo các khoa. Cùng với đó, Học viện từ 2012 đến nay đã tiếp nhận 19 các đồng chí biệt phái, luân chuyển từ các học viện trong hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, giảng viên, vừa góp phần xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ, giảng viên Học viện.

  TS Nguyễn Thành Hưng và NGƯT,TS Huỳnh Thanh Quang tặng giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu

  Tại Hội nghị, Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực IV kiến nghị, đề xuất với Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 02 giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

  Thứ nhất, tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW thông qua những nội dung cụ thể, thiết thực gắn với thực hiện nội dung về văn hóa trường Đảng và thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch hành động của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, trong đó có thực hiện cụ thể hóa các nội dung về phát triển Học viện Chính trị khu vực IV trong Nghị quyết số 14 của Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về phát triển Học viện Chính trị khu vực IV đến năm 2025 tầm nhìn 2035.

  Thứ hai, thường xuyên, tuyên dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình, tạo sức lan tỏa đối với những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, có thành tích nổi bật trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

  Phát biểu tại Hội nghị, PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đánh giá cao những kết quả Học viện Chính trị khu vực IV đạt được trong 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT /TW ngày 15-5-2019 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, công tác cán bộ, hành chính hậu cần… nhất là công tác chăm lo đất ở cho cán bộ công chức, viên chức Học viện trong điều kiện thiếu hụt nguồn nhân lực, tài chính.

  PGS,TS Hoàng Phúc Lâm lưu ý Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực IV trong thời gian tới cần tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 bằng những công việc cụ thể sáng tạo, hiệu quả, tránh hình thức; thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra giám sát quá trình thực hiện chỉ thị gắn với trách nhiệm của từng đơn vị.

  Phát động phòng trào thi đua kỷ niệm 70 ngày truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Chuẩn bị các điều kiện tiến tới Đại hội Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực IV lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (báo cáo chính trị, công tác chuẩn bị nhân sự, nghị quyết); Tiếp tục sơ kết hàng năm thực hiện Nghị quyết 14-NQ/ĐU ngày 07/02/2018 của Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Về phát triển Học viện Chính trị khu vực IV đến năm 2025, tầm nhìn 2035; Giảng viên tham gia đấu tranh chống những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, nhất là trên không gian mạng; tham gia mạng xã hội có trách nhiệm. Sự trưởng thành của Học viện Chính trị khu vực IV lã những đóng góp quan trọng vào kết quả hoạt động của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  Bế mạc Hội nghị, PGS,TS Nguyễn Quốc Dũng thay mặt Đảng bộ Học viện cảm ơn và tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đảng ủy cấp trên. Trong thời gian tới, Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực IV sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, khắc phục những hạn chế nhằm tiếp tục đưa Chỉ thị 05 vào chương trình hành động của Đảng bộ, chi bộ và mỗi đảng viên; tiếp tục đổi mới, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao./.

   

   

  Bài và ảnh: Văn phòng Học viện

  • Đang truy cập:19
  • Hôm nay: 346
  • Tháng hiện tại: 20251
  • Tổng lượt truy cập: 59268
  Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Văn Cừ (nối dài), phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
  Email: hcma4@hcma4.vn
  Liên hệ: 0292.3889818