Hội thảo khoa học thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW

  20/02/2020 04:56 PM


  Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị và Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 07 tháng 02 năm 2020, Học viện Chính trị khu vực IV tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề Đảng Cộng sản Việt Nam với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

  Hội thảo khoa học Đảng Cộng sản Việt Nam với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

  Tham dự và chủ trì Hội thảo có PGS, TS Nguyễn Quốc Dũng – Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng khoa học – Đào tạo Học viện; Nhà giáo ưu tú, TS Huỳnh Thanh Quang – Phó Giám đốc Học viện, đồng chủ trì Hội thảo. Cùng tham gia Hội thảo còn có thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Học viện; đội ngũ cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên của Học viện; các tác giả viết bài tham luận được lựa chọn và các nhà nghiên cứu, nhà hoạt động thực tiễn thuộc các Ban Tuyên giáo và Trường Chính trị một số tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

  PGS, TS Nguyễn Quốc Dũng - Trưởng Ban tổ chức Hội thảo trình bày Báo cáo đề dẫn Hội thảo, nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa và nội dung của Hội thảo. Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được sự quan tâm của đông đảo các nhà nghiên cứu, giảng dạy và các nhà hoạt động thực tiễn, thể hiện qua số lượng 36 bài tham luận mà các tác giả đã gửi về, đề cập đến nhiều nội dung và phương diện khác nhau của chủ đề Hội thảo.

  Buổi Hội thảo diễn ra với không khí sôi nổi, chú trọng việc nêu bật những vấn đề thảo luận và tranh luận, góp phần giải đáp những vấn đề phức tạp, nhạy cảm đã và đang đặt ra xung quanh chủ đề Hội thảo.

  TS Phan Văn Ba – Trưởng khoa Chính trị học và Quan hệ quốc tế, Học viện Chính trị khu vực IV phát biểu ý kiến làm rõ thêm vấn đề “Nền tảng tư tưởng” của Đảng Cộng sản Việt Nam là gì? Và chỉ ra những vấn đề mà các thế lực thù địch, phản động xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng ta hiện nay.

  TS Phan Thị Thúy Vân – Trưởng khoa Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị khu vực IV phát biểu tham luận với tựa đề “Những sự thật lịch sử” nhấn mạnh tính đúng đắn và hiệu quả thực tế từ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam dựa trên nền tảng Chủ nghĩa Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh; khẳng định đó là sự thật lịch sử không gì có thể phủ nhận được.

  Tác giả Lê Chí Thành – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang phát biểu cảm nhận về chủ đề Hội thảo và trình bày tham luận với tựa đề “Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam” nhấn mạnh tính “đúng đắn” và vai trò nền tảng tư tưởng của Đảng trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam; gợi mở những yêu cầu và nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong điều kiện hiện nay.

  Tác giả ThS Phan Thanh Đoàn - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh, đại diện cho nhóm tác giả trình bày tham luận “Xuyên tạc vấn đề dân tộc, tôn giáo, lịch sử vùng đất Nam Bộ Việt Nam – Thực trạng tại tỉnh Trà Vinh, nhiệm vụ và giải pháp ổn định tình hình tư tưởng, đấu tranh, phản bác với các luận điệu xuyên tạc”, nêu bật những vấn đề thực tiễn đã và đang đặt ra liên quan đến việc chống phá của các thế lực thù địch, phản động; sự nhận thức chính trị của người dân địa phương; đồng thời tác giả cũng chia sẻ những kinh nghiệm ứng phó, giải quyết các vấn đề nhạy cảm về chính trị ở tỉnh Trà Vinh.

  TS Nguyễn Trọng Bình – Giảng viên Khoa Lãnh đạo học và Chính sách công, Học viện Chính trị khu vực IV, đại diện nhóm tác giả phát biểu tham luận với tựa đề “Vai trò của quảng cáo công ích trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” nêu lên những kinh nghiệm thực tiễn của một số nước trong việc sản xuất và truyền bá các tư liệu trên các phương tiện truyền thông đại chúng để bảo vệ nền tảng tư tưởng và đấu tranh, phản bác có hiệu quả đối với các luận điệu sai trái, thù địch trong bối cảnh hiện nay.

  TS Võ Thị Kim Thu - Trưởng khoa Kinh tế, Học viện Chính trị khu vực IV phát biểu ý kiến chỉ ra những vấn đề hay bị xuyên tạc, bóp méo trong thực tiễn nghiên cứu và giảng dạy môn Kinh tế chính trị Mác – Lênin.

  TS Nguyễn Thành Hưng – Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV phát biểu ý kiến làm rõ thêm những khía cạnh của nền tảng tư tưởng trong quá trình giảng dạy và trong thực tiễn đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ta.

  Ngoài ra, Hội thảo còn là dịp để các tác giả, đội ngũ cán bộ, giảng viên của Học viện và các nhà nghiên cứu, nhà hoạt động chính trị thực tiễn ở các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long chia sẻ những thông tin, phương pháp, kỹ năng, kinh nghiệm hữu ích và cả những ý kiến tranh luận, những vấn đề đặt ra từ nhiều góc độ tiếp cận khác nhau xung quanh chủ đề Hội thảo; trong đó có vấn đề kiểm soát các nguồn thông tin đa chiều và sự phát tán thông tin xấu, độc trên mạng xã hội diễn ra trên địa bàn một số địa phương vùng Tây Nam Bộ những năm qua. Qua đó, các tác giả của sáng kiến này cam kết sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo Đề án 35 của Học viện Chính trị khu vực IV để chia sẻ những phương thức và công nghệ mà địa phương đang sử dụng.

  Phát biểu kết luận buổi Hội thảo, PGS, TS Nguyễn Quốc Dũng đã tổng kết lại toàn bộ những kết quả nghiên cứu và các nội dung phát biểu mà các tham luận và các tác giả đã đề cập, nhóm lại thành những khía cạnh chủ yếu trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, phản động trong tình hình hiện nay; nhấn mạnh buổi Hội thảo diễn ra sôi nổi, nghiêm túc, có hiệu quả; mặc dù thời gian của Hội thảo đã khép lại nhưng từ Hội thảo này lại mở ra nhiều suy ngẫm mới để mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình, luôn vận dụng sáng tạo trong từng hoạt động thực tiễn của bản thân, trong công việc và trong cuộc sống, góp phần tích cực, xứng đáng và hiệu quả hơn nữa vào công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ những thành quả cách mạng mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta đã đạt được; kiên quyết, kiên trì và thuyết phục trong việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới./.

           

  Nguyễn Thành Trung

  Ban Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

  • Đang truy cập:20
  • Hôm nay: 573
  • Tháng hiện tại: 34041
  • Tổng lượt truy cập: 467257
  Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Văn Cừ (nối dài), phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
  Email: hcma4@hcma4.vn
  Liên hệ: 0292.3889818