Đại hội Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực IV lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

  21/05/2020 02:19 PM


  ĐẢNG BỘ HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC IV

  TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2020-2025

  CHỦ ĐỀ ĐẠI HỘI

  Phát huy tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu, năng động sáng tạo của cán bộ, đảng viên; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương và xây dựng Đảng bộ Học viện trong sạch, vững mạnh toàn diện; tiếp tục khẳng định, phát huy uy tín, vị thế và bản sắc Trường Đảng tại khu vực Tây Nam Bộ

  Thực hiện Hướng dẫn số 11-HD/ĐU ngày 20/01/2020 của Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về một số nội dung Đại hội Đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Ngày 18 và 19/5/2020, Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực IV đã long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và chỉ đạo Đại hội. Tham dự Đại hội còn có: PGS.TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS.TS Phạm Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II. TS. Trần Việt Trường, UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ; Đại diện cấp ủy địa phương các phường An Bình, Long Tuyền, xã Mỹ Khánh và 91 đảng viên được triệu tập dự Đại hội.

  Tại Đại hội, thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Huỳnh Thanh Quang trình bày Dự thảo Báo cáo chính trị Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực IV lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 với nội dung tổng kết thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng mục tiêu nhiệm vụ của Đảng bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Với tinh thần quyết liệt, sáng tạo, nỗ lực vượt khó trong nhiệm kỳ vừa qua Đảng ủy đã lãnh đạo, ban hành, thực hiện tốt các quy định, quy chế và đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trên tất cả các mặt công tác. Cụ thể: Học viện đã chủ động, phát huy hiệu quả nguồn lực tại chỗ trong xây dựng, thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng các hệ đào tạo, luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; trong nhiệm kỳ 2015-2020 đã đào tạo được 99 lớp cao cấp lý luận chính trị, tăng gấp hơn 2 lần so với nhiệm kỳ trước - 48 lớp; số lớp bồi dưỡng là 19 lớp, lớp cao học là 17 lớp; chủ động  liên kết với các địa phương mở 16 lớp nguồn cấp tỉnh, cấp huyện. Hoạt động của Hội đồng Khoa học - Đào tạo được tổ chức ngày càng hiệu quả, tổ chức tốt các hoạt động tư vấn, đánh giá các công trình nghiên cứu bảo đảm tính dân chủ, công khai và khách quan. Công tác tổ chức, cán bộ luôn được Đảng ủy, Ban Giám đốc quan tâm, nhất là việc đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và đãi ngộ đối với công chức, viên chức, người lao động; sắp xếp tổ chức bộ máy hợp lý; lực lượng giảng viên của Học viện cùng với lực lượng biệt phái đã đảm nhận 100% chương trình đào tạo cao cấp lý luận chính trị với chất lượng ngày một nâng lên. Nguồn nhân lực của Học viện dần được nâng dần về trình độ, nhất là trong xây dựng đội ngũ giảng viên (hiện có là 49 người, chiếm 48,5% trên tổng số công chức, viên chức, người lao động).

  Bên cạnh những kết quả đạt được, Dự thảo Báo cáo chính trị cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ 2015-2020, nhất là trên các mặt xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, hoàn chỉnh bộ máy, xây dựng đội ngũ giảng viên, công tác nghiên cứu khoa học...

  Trên cơ sở các ưu điểm, hạn chế của nhiệm kỳ qua và Đại hội đã đưa ra mục tiêu tổng quát và phướng hướng, nhiệm vụ, một số chỉ tiêu cụ thể nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó, mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ là: Xây dựng Đảng bộ Học viện thật sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn Đảng bộ và vai trò hạt nhân của Đảng ủy và cấp ủy các cấp, tính tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 14 ngày 07 tháng 02 năm 2018 của Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Về phát triển Học viện Chính trị khu vực IV đến năm 2025, tầm nhìn 2035 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

  Phát biểu chỉ đạo Đại hội, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đánh giá cao ở nhiệm kỳ 2015-2020, Học viện Chính trị khu vực IV đã vượt qua được rất nhiều khó khăn, thách thức và khẳng định tạo ra những chuyển biến hết sức tích cực; đánh giá đúng, khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy - Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện trên tất cả các mặt công tác.

  GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo Đại hội 

  Một là, công tác tác cán bộ đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

  Công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ: Qua gần 15 năm phát triển, nhất là trong điều kiện còn nhiều khó khăn, Đảng ủy đã lãnh đạo xây dựng được đội ngũ cán bộ đảm đương tốt các nhiệm vụ được giao. Với 101 người, trong đó 01 phó giáo sư, tiến sĩ, 19 tiến sỹ, 59 thạc sĩ và 11 cử nhân... Riêng trong nhiệm kỳ 2015-2020, Học viện đã cử đi đào tạo trình độ tiến sĩ 18 đồng chí, tăng gấp nhiều lần so với nhiệm kỳ 2010 -2015. Là đơn vị duy nhất tiếp nhận và sử dụng cán bộ biệt phái luân chuyển trong hệ thống Học viện: Từ năm 2015-2020, Học viện IV đã tiếp nhận 10 cán bộ biệt phái, 02 cán bộ luân chuyển từ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, góp phần hỗ trợ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ chính trị, bồi dưỡng giảng viên và tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý cho Học viện khu vực IV. Sử dụng tối đa các nguồn lực hiện có để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, nhất là trong công tác đào tạo cao cấp lý luận chính trị.

  Hai là, Học viện IV là một trong những đơn vị tiên phong trong việc triển khai Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Học viện Chính trị khu vực IV đã xây dựng Quy chế phối hợp giữa Học viện Chính trị khu vực IV với Ban Tuyên giáo, Trường Chính trị của 13 tỉnh, thành phố ở khu vực Tây Nam Bộ, tiến hành mở các lớp tập huấn, cung cấp tài liệu phục vụ thực hiện các nội dung của Nghị quyết 35, đặc biệt là tổ chức thành công Cuộc thi viết theo thể loại chính luận khoa học về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái trong tình hình mới, tạo ra hiệu ứng tích cực trong cả vùng Tây Nam Bộ. Cuộc thi đã huy động được trên 800 bài viết tham gia từ khắp các tỉnh trong khu vực Tây Nam bộ, số lượng bài viết đã chứng tỏ sức lan tỏa và sức hấp dẫn của cuộc thi. Nguồn kinh phí cho cuộc thi này cũng chủ yếu đến từ nguồn lực xã hội hóa.

  Ba là, lãnh đạo việc ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện nhiệm vụ một cách hiệu quả. Với nguồn nhân lực mỏng, nhưng Học viện Chính trị khu vực IV đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ thông tin vào trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực hiện công việc. Với nhiều mô hình, cách làm sáng tạo như: Phần mềm quản lý công việc M-Office, điểm danh vân tay cả cán bộ và người học, phần mềm xếp lịch giảng, lấy phiếu đánh giá chất lượng bài giảng của giảng viên, phần mềm quản lý đề thi...

  Bốn là, lãnh đạo công tác xã hội hóa để tăng thêm nguồn lực cho Học viện đạt được nhiều thành tựu nổi bật.

  Trên cơ sở lãnh đạo đúng đắn và sự đồng hành sát sao của lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị khu vực IV đã vận động được nguồn kinh phí 30 tỷ đồng từ 6 địa phương trong vùng Tây Nam bộ để xây dựng ký túc xá 05 tầng dành cho học viên. Ngoài ra, Học viện còn huy động được nguồn lực để trồng cây, xây dựng vườn hoa, tiểu cảnh, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp cho khuôn viên Học viện IV. Cùng với đó, Đảng ủy Học viện IV cũng quan tâm sâu sắc đến nhà ở  của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Học viện để họ yên tâm công tác. Dự án đất ở cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Học viện Chính trị khu vực IV rộng hơn 2 ha ở Xã Mỹ Khánh, Huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ với 130 nền cho đến nay đang hoàn thiện các hạng mục cuối cùng, và sắp tới sẽ tiến hành các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (dự kiến trong năm 2020). Đây là một việc làm thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống cho người lao động để người lao động yên tâm, gắn bó lâu dài và tận tâm, tận lực cống hiến cho Học viện. Trong điều kiện hiện nay việc tạo điều kiện cho người lao động có đất ở không phải đơn vị nào cũng thực hiện được.

  Mặc dù, Học viện Chính trị khu vực IV đạt được nhiều kết quả tích cực, song vẫn còn những hạn chế, yếu kém cần phải khắc phục trong nhiệm kỳ tới đó là: Trước hết là, công tác xây dựng cơ sở vật chất chưa được như kỳ vọng, mới chỉ đáp ứng nhu cầu căn bản ban đầu của Học viện, nhiều lớp tập trung phải mở tại các địa phương, thiếu chỗ ở cho học viên, chưa có căntin, nhà điều hành... Hai là, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ còn bất cập, nhất là chưa chủ động tham gia biên soạn, cập nhật giáo trình của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh vào trong từng bài giảng của mình. Công tác nghiên cứu khoa học chưa tương xứng với vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Học viện Chính trị khu vực IV. Ba là, công tác xây dựng và hoàn thiện tổ chức chưa đạt yêu cầu, số lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy nghiên cứu còn thiếu và chất lượng chưa đồng đều.

  Với tinh thần quyết liệt, chủ động, sáng tạo, khai thác tối đa, hiệu quả các nguồn lực để thực hiện tốt các mục tiêu đến năm 2025, tầm nhìn 2035: Học viện Chính trị khu vực IV thật sự trở thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt, cán bộ khoa học lý luận chính trị của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị-xã hội, các doanh nghiệp nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn Tây Nam Bộ; trung tâm nghiên cứu khoa học lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các khoa học chính trị, khoa học lãnh đạo, quản lý ở khu vực Tây Nam Bộ, có đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, nghiên cứu viên đủ về số lượng và đảm bảo về chất lượng; có tổ chức bộ máy hoàn thiện và tinh gọn; quản trị tiên tiến; có cơ sở vật chất đầy đủ và hiện đại; thực hiện có hiệu quả các chức năng và nhiệm vụ trong tình hình mới; là một trong những đơn vị điển hình về chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và thực hiện văn hóa Trường Đảng” mà Nghị quyết số 14-NQ/ĐU của Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về sự phát triển của Học viện Chính trị khu vực IV đến năm 2025, tầm nhìn 2035 đề ra, Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực IV cần tiếp tục làm tốt một số nhiệm vụ sau:

  Thứ nhất, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, chương trình giảng dạy theo hướng cơ bản, hệ thống, thực tiễn, hiện đại; đổi mới mạnh mẽ phương pháp giảng dạy, bảo đảm giữ vững và phát huy bản chất trường Đảng, phát huy tính chủ động, tích cực của người học; đổi mới phương thức quản lý đào tạo, bồi dưỡng theo hướng đảm bảo chất lượng, hiệu quả trên cơ sở bám sát Đề án: Tiếp tục đổi mới nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong bối cảnh đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế và Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Thực hiện đào tạo toàn diện, chú trọng cả nâng cao trình độ kiến thức, rèn luyện năng lực tư duy khoa học và năng lực tổng kết thực tiễn, nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, đạo đức cách mạng, rèn luyện tác phong chuẩn mực cho học viên. Kiên quyết khắc phục tình trạng lười học lý luận chính trị thông qua việc thực hiện nghiêm quy định, chế độ học tập lý luận chính trị gắn với việc cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên; phát huy cao độ tính chủ động, tích cực, khả năng độc lập suy nghĩ sáng tạo của người học; tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng, lấy kết quả học tập lý luận chính trị làm thước đo phẩm chất, năng lực, phân loại cán bộ, đảng viên.

  Thứ hai, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu, tổng kết, phát triển lý luận và thực tiễn, có những công trình khoa học lớn, có chất lượng, giá trị để vừa góp phần cung cấp luận cứ khoa học trong việc hoạch định chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào thực tiễn và có chiều sâu; vừa để phục vụ nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Học viện; góp phần thiết thực đối với sự phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh Tây Nam Bộ và hơn hết là khẳng định Học viện IV là trung tâm nghiên cứu khoa học lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các khoa học chính trị, khoa học lãnh đạo, quản lý ở khu vực Tây Nam Bộ. Đồng thời, tiếp tục chú trọng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm, sai trái thù địch thông với nhiều nội dung và phương thức, hình thức phù hợp với đặc điểm, tình hình của Học viện IV.

  Thứ ba, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đủ năng lực, phẩm chất, trong đó chú trọng xây dựng đội ngũ giảng viên, các nhà khoa học, cán bộ quản lý tài năng, bản lĩnh, lập trường tư tưởng vững vàng, đạo đức trong sáng, được đào tạo cơ bản, chuyên sâu về lý luận, có phương pháp sư phạm, am hiểu thực tiễn. Trước mắt, cần sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực tại chỗ, tiếp tục thực hiện việc liên kết hệ thống để tăng cường nguồn nhân lực biệt phái, luân chuyển khi cần thiết; gấp rút tuyển dụng lực lượng cán bộ, giảng viên có khả năng tham gia ngay vào hoạt động giảng dạy của Học viện; tiến hành xây dựng kế hoạch tuyển dụng thông qua Đề án 587:“Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giai đoạn 2019-2030” của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực cho Học viện đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Học viện cần có chiến lược trong việc đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, giảng viên, trong đó tăng số lượng phó giáo sư, tiến sĩ.

  Thứ tư, tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy Học viện đối với các mặt công tác thông nghị quyết thường kỳ, nghị quyết chuyên đề. Học viện cần xác định rõ trong 5 năm tới, cần tập trung ưu tiên vào những nhiệm vụ hoàn thiện cơ sở vật chất, xây dựng đội ngũ giảng viên, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học. Do đó, Đảng ủy Học viện xem xét ban hành nghị quyết lãnh đạo, trong đó xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, đặc biệt là trách nhiệm của từng đơn vị, nhất là người đứng đầu.

  Thứ năm, tăng cường và hiện đại hóa xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật. Tranh thủ tối đa các nguồn lực từ ngân sách của Trung ương, từ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (Đề án “Tăng cường cơ sở vật chất của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đến năm 2030”) và từ nguồn lực xã hội hóa để nhanh chóng xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật của Học viện nhằm đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường kết nối hệ thống; chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để cùng với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh xây dựng “Học viện thông minh”.

  Thứ sáu, đảm bảo tính hệ thống trong toàn hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Thực hiện nghiêm túc, quyết liệt những chỉ đạo của Đảng ủy, Ban thường vụ Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về tăng cường kết nối, gắn bó với các Vụ, Viện, đơn vị chức năng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình. Đẩy mạnh hợp tác với các Học viện khu vực nhằm đảm bảo tính hệ thống, nhất là tăng cường hợp tác với Học viện Chính trị khu vực II trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, bởi vì giữa Học viện IV và Học viện II có nhiều điểm tương đồng và có thể bổ khuyết cho nhau.

  Thứ bảy, một trong những nhiệm vụ rất quan trọng của Đại hội đó là đảng viên tiêu biểu, xứng đáng vào cơ quan lãnh đạo của Đảng bộ Học viện khóa mới. Việc này có ý nghĩa rất lớn, có tính chất quyết định. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém". Do đó, Đại hội cần tập trung thảo luận, trách nhiệm, xây dựng trong lựa chọn những cán bộ, đảng viên tiêu biểu, dám nghĩ, dám làm, khách quan, công tâm vì lợi ích chung, có phẩm chất, năng lực, “vừa hồng, vừa chuyên” tham gia vào Ban Chấp hành Đảng bộ để đủ sức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ theo đúng tinh thần phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng.

  Để thực hiện tốt các phương hướng, nhiệm vụ trên, đòi hỏi sự đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực rất lớn của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực IV nhiệm kỳ 2020-2025, phải giữ vững tinh thần đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, sáng tạo, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo; thực hiện tốt Chủ đề của Đại hội: Phát huy tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu, năng động sáng tạo của cán bộ, đảng viên; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương và xây dựng Đảng bộ Học viện trong sạch, vững mạnh toàn diện; tiếp tục khẳng định, phát huy uy tín, vị thế và bản sắc Trường Đảng tại khu vực Tây Nam Bộ.

  Tiếp thu sâu sắc những ý kiến chỉ đạo Đại hội của GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, với phương châm  đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, sáng tạo, hiệu quả Đại hội đã nhất trí thông qua Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội và Nghị quyết của Đại hội, dồng thời Đại hội đã bầu 9 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực IV, nhiệm kỳ 2020-2025; bầu 08 đại biểu chính thức, 02 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025./.

  Một số hình ảnh Đại hội Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

  1- Đ/c Nguyễn Quốc Dũng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu khai mạc Đại hội

  2- Đ/c Nguyễn Thành Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy, PGĐ Học viện trình bày bản kiểm điểm cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020

  3- Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015 - 2020 tuyên bố hết nhiệm kỳ

  4- Đ/c Phan Văn Ba, Đảng ủy viên, Trưởng khoa Chính trị học, Tổ trưởng Tổ kiểm phiếu khai thông thể lệ bâu cử

  5- Đảng viên tiến hành bỏ phiếu bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025

  6- Tổ Kiểm phiếu kiểm tra số lượng phiếu bầu

  7- Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt

  8- Đ/c Huỳnh Thanh Quang phát biểu bế mạc đại hội

  9- Đ/c Hoàng Văn Khải, Trưởng đoàn Thư ký thông qua Nghị quyết Đại hội

   

  Văn phòng Học viện

  • Đang truy cập:10
  • Hôm nay: 374
  • Tháng hiện tại: 24768
  • Tổng lượt truy cập: 489500
  Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Văn Cừ (nối dài), phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
  Email: hcma4@hcma4.vn
  Liên hệ: 0292.3889818