Hội thảo khoa học “Xây dựng phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên vùng đồng bằng sông Cửu Long

  21/05/2020 03:13 PM


   

  Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020) và chào mừng Đại hội Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực IV nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội Đảng các cấp, ngày 20 tháng 5 năm 2020, Học viện Chính trị khu vực IV tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Xây dựng phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên vùng đồng bằng sông Cửu Long theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

  Tham dự và chủ trì Hội thảo có PGS, TS Nguyễn Quốc Dũng – Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng khoa học – Đào tạo Học viện; TS. Nguyễn Thành Hưng và TS. Đinh Văn Thụy – Phó Giám đốc Học viện, đồng chủ trì Hội thảo. Cùng tham gia Hội thảo còn có Nhà giáo ưu tú, TS Huỳnh Thanh Quang – Phó Giám đốc Học viện, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Học viện; đội ngũ cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên của Học viện; các tác giả viết bài tham luận được lựa chọn và các nhà nghiên cứu, nhà hoạt động thực tiễn thuộc các Ban Tuyên giáo và Trường Chính trị, trường Đại học, cơ sở đào tạo ở một số tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long.

  Hội thảo khoa học

  PGS, TS. Nguyễn Quốc Dũng - Trưởng Ban tổ chức Hội thảo trình bày Báo cáo đề dẫn Hội thảo, nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa và nội dung của Hội thảo, khẳng định: Hội thảo khoa học Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của vị lãnh tụ thiên tài Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020) chính là dịp để chúng ta bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và sự tôn kính đối với Người; đồng thời, đây cũng là dịp để chúng ta tiếp tục làm sâu sắc hơn cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người với sự nghiệp cách mạng Việt Nam nói chung, với việc xây dựng phong cách, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên vùng đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh hiện nay. Với gần 50 bài tham luận của các tác giả là cán bộ, đảng viên, giảng viên, nghiên cứu viên trong Học viện và của các nhà khoa học, nhà hoạt động thực tiễn, lãnh đạo chủ chốt ngành Tuyên giáo, các trường Chính trị, trường đại học, cơ sở đào tạo ở các tỉnh, thành vùng đồng bằng sông Cửu Long cho thấy chủ đề Hội thảo này đã đón nhận được sự quan tâm rất lớn từ quý tác giả.

  NGƯT, TS. Huỳnh Thanh Quang – Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV phát biểu ý kiến nhấn mạnh ý nghĩa, giá trị của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên ở đồng bằng sông Cửu Long hiện nay.

  ThS. Trần Ngọc Trường Giang – Phó trưởng phòng Khoa giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang: nêu lên những vấn đề thực tiễn quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại tỉnh An Giang, chỉ rõ thực trạng và những vấn đề đặt ra trong công tác triển khai và giám sát việc thực hiện; các mô hình thực hiện có hiệu quả, thiết thực ở cơ sở trên địa bàn tỉnh An Giang; nhấn mạnh phải coi đây là việc học tập suốt đời, không phải mang tính phong trào theo định kỳ.

  TS. Nguyễn Trọng Bình – Giảng viên Học viện Chính trị khu vực IV: nhấn mạnh việc học tập và vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác nghiên cứu và giảng dạy của đội ngũ giảng viên lý luận chính trị hiện nay. Nêu bật những thực trạng và vấn đề đặt ra trong việc học tập, vận dụng, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong lực lượng cán bộ khoa học liên quan đến nhận thức, cơ chế, giải pháp thiết thực để khắc phục những bất cập của công tác này trong giai đoạn hiện nay.

  ThS. Phạm Quang Chiến – Trưởng phòng Thông tin - Tuyên huấn, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long phát biểu chia sẻ những cách làm hay, những mô hình tốt, những kinh nghiệm thực tiễn mà tỉnh Vĩnh Long đã làm như mời chuyên gia (GS,TS. Hoàng Chí Bảo) về triển khai từ Tỉnh đến cơ sở đảm bảo đơn giản, thiết thực, hiệu quả. Chú trọng việc nêu gương của người đứng đầu và cán bộ, đảng viên; đồng thời xử lý nghiêm khắc các trường hợp vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước, của Tỉnh ủy trong quá trình thực hiện. Tăng cường việc lồng ghép, đan xen giữa việc tuyên truyền, vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, hoạt động xã hội ở cơ sở; làm cho những vấn đề học tập và làm theo Bác trở nên gần gũi, bình dị nhất, ý nghĩa thiết thực nhất đối với cán bộ, chiến sỹ và nhân dân ở cơ sở thông qua những hoạt động, sinh hoạt hàng ngày.

  TS. Phan Văn Ba – Trưởng khoa Chính trị học và Quan hệ quốc tế, Học viện Chính trị khu vực IV phát biểu cảm nhận về chủ đề Hội thảo và nêu lên những vấn đề thực tế đã và đang diễn ra hiện nay, những biểu hiện không tương đồng giữa hiện thực và lý luận; giữa lời nói và việc làm; nhấn mạnh việc chống bệnh hình thức, sáo rỗng trong việc học tập và làm theo Bác.

  TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai – Phó Trưởng khoa Giáo dục Chính trị, Thể chất và Văn hoá, Trường Trung cấp Luật Vị Thanh – Bộ Tư pháp phát biểu tham luận nhấn mạnh về sự cần thiết của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị cơ sở vùng đồng bằng sông Cửu Long.

  TS. Huỳnh Thanh Hiếu – Trưởng khoa Lý luận cơ sở, Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang phát biểu tham luận nhấn mạnh thêm một số vấn đề lý luận và thực tiễn thực hiện xây dựng phong cách, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, nêu lên những kinh nghiệm, mô hình, cách thức thực hiện thiết thực, hiệu quả của Hậu Giang.

  Đội ngũ cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên của Học viện Chính trị khu vực IV tích cực tham gia phát biểu ý kiến tranh luận để làm rõ thêm các vấn đề mà các tác giả tham dự Hội thảo đã đề cập; gợi mở thêm những vấn đề mới đặt ra từ chủ đề Hội thảo; đồng thời nêu lên những giải pháp thiết thực để xây dựng phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, nhất là phong cách lãnh đạo cho người đứng đầu trong hệ thống chính trị các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay.

   

             

   

  Phát biểu kết luận Hội thảo, TS. Nguyễn Thành Hưng nhấn mạnh Hội thảo diễn ra trong không khí cả nước cùng hân hoan hưởng ứng lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các tham luận tại Hội thảo khá phong phú, phản ánh nhiều góc độ tiếp cận khác nhau; các đại biểu tham dự Hội thảo đã tích cực trao đổi, thảo luận, tranh luận về những vấn đề lý luận chung về xây dựng phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 của Đảng; luận giải và tổng kết những vấn đề thực tiễn phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên hiện nay và việc xây dựng phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở vùng đồng bằng sông Cửu Long; chỉ ra những thuận lợi, khó khăn và những vấn đề đặt ra trong việc xây dựng phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở vùng đồng bằng sông Cửu Long; đề xuất được những giải pháp thiết thực, những mô hình tốt, cách làm hay trong xây dựng phong cách, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên vùng đồng bằng sông Cửu Long theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

  TS. Nguyễn Thành Hưng cũng nêu rõ những thành công của Hội thảo (mục đích, ý nghĩa, nội dung, hình thức, cách thức tổ chức Hội thảo) và những mong muốn cần hoàn thiện hơn để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của những nhà nghiên cứu, giảng dạy, nhà hoạt động thực tiễn trong bối cảnh hiện nay.

  Nguyễn Thành Trung

  Ban Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

  • Đang truy cập:15
  • Hôm nay: 446
  • Tháng hiện tại: 24527
  • Tổng lượt truy cập: 493562
  Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Văn Cừ (nối dài), phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
  Email: hcma4@hcma4.vn
  Liên hệ: 0292.3889818