Học viện Chính trị khu vực IV cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao

  10/11/2020 01:00 PM


  Thực hiện chương trình công tác tại Học viện Chính trị khu vực IV, sáng ngày 06/11/2020, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã có buổi làm việc với toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Học viện Chính trị khu vực IV.

  GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh làm việc với tập thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động Học viện Chính trị khu vực IV

  Tại buổi làm việc, GS, TS Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao những kết quả đạt được của Học viện Chính trị khu vực IV sau gần 15 năm phát triển trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng cơ sở vật chất, công tác phát triển đội ngũ giảng viên, công tác giảng dạy, đào tạo – bồi dưỡng cán bộ, công tác nghiên cứu khoa học... Trong đó, đáng chú ý là đội ngũ cán bộ, giảng viên Học viện Chính trị khu vực IV có bước phát triển mạnh về lượng và chất. Hiện nay đội ngũ giảng viên chiếm tỷ lệ gần 50%/tổng số đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Học viện - đây là tỷ lệ cao so với các Học viện trong hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Chất lượng công tác đào tạo ngày càng được nâng cao... Cùng với đó, trong thời gian qua, Học viện Chính trị khu vực IV đã có sự cố gắng, chủ động, sáng tạo trong việc thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

  Tuy nhiên, tình hình mới hiện nay đang đặt ra nhiều thách thức đối với mọi mặt công tác của Học viện như: công tác xây dựng Đảng, công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và tư vấn chính sách...  Trong bối cảnh đó, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh yêu cầu Tập thể lãnh đạo và toàn thể cán bộ công chức, viên chức người lao động Học viện Chính trị khu vực IV cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

  Trong đó: Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Học viện Chính trị khu vực IV cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết đã có trong chặng đường gần 15 năm phát triển vừa qua để thống nhất tư tưởng và hành động, khắc phục khó khăn hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện tốt văn hóa trường Đảng; kiên quyết đấu tranh, xử lý với những biểu hiện vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gây mất đoàn kết nội bộ.

  Cần tiếp tục đẩy mạnh xây dựng cơ sở vật chất, phát huy tối đa công năng của tài sản hiện có và nghiên cứu, đề xuất cách thức “xã hội hóa” trong việc xây dựng cơ sở vật chất của Học viện Chính trị khu vực IV, góp phần từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, đáp ứng việc đưa tất cả các lớp tập trung về đào tạo tại Học viện Chính trị khu vực IV. Trong thời gian tới, cùng với nguồn lực chủ yếu từ Chính phủ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục dành ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của Học viện Chính trị khu vực IV, đảm bảo để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

  Đối với công tác giảng dạy, cùng với nâng cao chất lượng chương trình, giáo trình, bài giảng, cần chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên góp phần khẳng định vị thế của Học viện Chính trị khu vực IV trong đào tạo lý luận chính trị tại vùng Đồng bằng Sông Cửu Long. Đồng thời, đổi mới phương pháp quản lý đối với học viên theo hướng quản lý văn minh, hiện đại. 

  Trong công tác nghiên cứu khoa học, Học viện Chính trị khu vực IV đã đạt được những kết quả bước đầu, song vẫn hết sức khiêm tốn so với năng lực hiện có, chưa tham gia giải quyết tốt các vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra của vùng Tây Nam bộ. Do vậy, trong thời gian tới, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu Học viện Chính trị khu vực IV cần đặc biệt quan tâm đến công tác nghiên cứu khoa học, kịp thời xây dựng đội ngũ nghiên cứu đủ mạnh cùng tham gia các nhiệm vụ khoa học lớn mà Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh sẽ triển khai. Trong thời gian tới, Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh sẽ có cơ chế, tạo điều kiện tốt hơn để Học viện Chính trị khu vực IV tham gia nhiều hơn vào công tác nghiên cứu khoa học của hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  Về công tác cán bộ, trong thời gian tới Học viện Chính trị khu vực IV cần khẩn trương kiện toàn công tác nhân sự, kịp thời chuẩn hóa đội ngũ giảng viên theo yêu cầu mới, tiêu chuẩn mới. Trong trường hợp cần thiết, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục thực hiện việc luân chuyển, điều động cán bộ nhằm tăng cường cho Học viện Chính trị khu vực IV, đồng thời cho chủ trương để Học viện Chính trị khu vực IV tiếp tục tuyển dụng nhân sự thực sự cần thiết cho sự phát triển của Học viện.

  Với những kết quả đã đạt được qua gần 15 năm xây dựng và phát triển, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng tin tưởng, Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Học viện Chính trị khu vực IV sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, nỗ lực hết sức mình hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; xây dựng Học viện Chính trị khu vực IV thật sự trở thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt, cán bộ khoa học lý luận chính trị của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn Tây Nam Bộ; trung tâm nghiên cứu khoa học lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các khoa học chính trị, khoa học lãnh đạo, quản lý và  tư vấn chính sách ở khu vực Tây Nam Bộ, như Nghị quyết số 14 ngày 07/02/2018 của Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về phát triển Học viện Chính trị khu vực IV đến năm 2025, tầm nhìn 2035./.

   

  Ban Biên tập

  • Đang truy cập:9
  • Hôm nay: 10
  • Tháng hiện tại: 679
  • Tổng lượt truy cập: 165721
  Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Văn Cừ (nối dài), phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
  Email: hcma4@hcma4.vn
  Liên hệ: 0292.3889818