Hội nghị công chức, viên chức tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

  11/12/2020 05:20 PM


  Sáng ngày 10/12/2020, tại thành phố Cần Thơ, Học viện Chính trị khu vực IV tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

  Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; TS Phan Công Khanh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực IV, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II; PGS,TS Nguyễn Quốc Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy Học viện Chính trị khu vục II, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV; các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV cùng toàn thể công chức, viên chức và người lao động.

  Trong không khí trang nghiêm của Hội nghị, PGS,TS Hoàng Phúc Lâm thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chúc mừng TS Nguyễn Thành Hưng, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV đã được Đảng và Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba nhằm ghi nhận những cống hiến của đồng chí trong thời gian qua; chúc mừng PGS,TS Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen và ghi nhận những đóng góp của đồng chí trong quá trình công tác; trao Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho Học viện Chính trị khu vực IV vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

  PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao Huân Chương Lao động hạng Ba cho TS Nguyễn Thành Hưng, nguyên Phó Giám đốc Học viện

  PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho PGS,TS Nguyễn Quốc Dũng Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV.

  NGƯT,TS. Huỳnh Thanh Quang trình bày Báo cáo tóm tổng kết các mặt công tác năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Báo cáo đã trình bày những thành tựu nổi bật như:  Về Công tác tổ chức – cán bộ: Tổ chức thành công Hội thi “Giảng viên giỏi” Lần thứ IV năm 2020 với sự tham gia của 31 giảng viên, giảng viên kiêm nhiệm. Kết quả có 22 giảng viên tham dự đạt danh hiệu “Giảng viên giỏi” và 06 giảng viên đạt danh hiệu “Giảng viên xuất sắc” được lựa chọn dự thi Hội thi cấp Bộ. Về công tác đào tạo bồi dưỡng: Hoàn thành chỉ tiêu mở các lớp CCLLCT và các lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giao. Ngoài ra, Học viện còn phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tuyển sinh các chuyên ngành cao học Chính trị học, Chính sách công, Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật, Xã hội học... Đặc biệt, năm 2020 Học viện phối hợp với tỉnh Sóc Trăng, tỉnh Bạc Liêu mở các lớp bồi dưỡng dự nguồn cấp tỉnh và huyện. Về Công tác nghiên cứu khoa học: Các nhiệm vụ khoa học thực hiện đúng kế hoạch, tiến độ và đảm bảo chất lượng, các đề tài đã nghiệm thu đạt loại khá trở lên. Đặc biệt nhằm thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị, ngày 22/10/2018, Học viện Chính trị khu vực IV đã tổ chức thành công cuộc thi viết chính luận về “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Với 830 bài viết cuộc thi đã tạo nên sự lan tỏa và ảnh hưởng tích cực đến cán bộ, đảng viên và nhân dân các địa phương trong việc bảo về nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Về công tác đoàn thể: Các tổ chức đoàn thể đã vận động xây dựng 04 căn nhà tình nghĩa, tình thương cho gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các tỉnh Tây Nam Bộ với tổng kinh phí 200 triệu đồng; vận động 3 tấn gạo, 240 phần quà tặng cho các hộ gia đình khó khăn trên bàn thành phố Cần Thơ, với tổng số tiền 60 triệu đồng; vận động xây dựng công trình vườn hoa tượng đá chào mừng Đại hội Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực IV và lắp đặt các thiết bị thể dục trong khuôn viên học viện... Bên cạnh những thành tựu đạt được báo cáo cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế như: Đội ngũ cán bộ còn mỏng và chất lượng chưa đồng đều; số lượng, chất lượng chất các công trình khoa học còn khiêm tốn...

  Tiếp sau Báo cáo tóm tổng kết các mặt công tác năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 là các báo cáo chuyên đề như: Báo cáo tình hình thực hiện dân chủ, Báo cáo công khai công tác tài chính, Báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân.

  Sau khi nghe các báo cáo, cán bộ, công chức, người lao động của Học viện đã thảo luận sôi nổi với tinh thần thẳng thắn nhằm hoàn thiện các báo cáo. Chín ý kiến phát biểu trực tiếp góp ý cho các báo cáo đã thể hiện tinh thần dân chủ của Hội Nghị.

  PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo hội nghị

  Chỉ đạo hội nghị, PGS,TS Hoàng Phúc Lâm đánh giá cao kết quả công tác trên mọi mặt của Học viện Chính trị khu vực IV trong năm 2020, cụ thể như: việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị, ngày 22/10/2018 “Về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; hoàn thành đúng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng các hệ lớp của năm học trong bối cảnh nguồn nhân lực còn hạn chế và chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa đạt hiệu quả thiết thực, việc ứng dụng công nghệ thông tin đã góp phần bù đắp được sự thiết hụt về nhân lực… Bên cạnh đó, đồng chí cũng chỉ ra một số tồn tại như: chất lượng giảng dạy có nhiều tiến bộ nhưng vẫn còn hạn chế nhất định; chất lượng công tác nghiên cứu khoa học và tư vấn chính sách chưa cao; do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 hợp tác quốc tế do chưa triển đúng kế hoạch...

  Trên cơ sở đó, đồng chí Hoàng Phúc Lâm đã chỉ đạo trong năm 2021, cán bộ, công chức, viên chức cần tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:   

  Một là, Hoàn thiện Đề án phát triển nguồn nhân lực Học viện Chính trị khu vực IV giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030 trình Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh xem xét phê duyệt. Hai là, Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, tăng cường mời các giảng viên có trình độ cao, có nhiều kinh nghiệm để nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng các hệ lớp. Ba là, Nâng cao chất lượng và đảm bảo tiến độ trong hoạt động khoa học. Các hoạt động khoa học tại Học viện phải bám sát và quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển khoa học và công nghệ, đặc biệt là Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Bốn là, Tiếp tục củng cố và tăng cường mối quan hệ với các đối tác đã hợp tác trong nhiều năm qua. Tích cực phát triển các mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Học viện Chính trị khu vực IV với các đối tác mới theo định hướng hợp tác quốc tế của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Năm là, Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tham mưu giúp việc, công tác hậu cần. Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất. Từng bước củng cố tổ chức và hoạt động Văn phòng theo hướng hiện đại, đảm bảo phục vụ tốt các hoạt động của Học viện. Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý tài chính - tài sản. Sáu là, Thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong hoạt động của Học viện. Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể như Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phong trào thi đua, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

  Thay mặt cán bộ, công chức, người lao động của Học viện Chính trị khu vực IV, PGS, TS Nguyễn Quốc Dũng đã cảm ơn và cam kết thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của PGS, TS Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

    MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI HỘI NGHỊ

  PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao Bằng khen cho Học viện Chính trị khu vực IV vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”

  Ban Giám đốc trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở cho các đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020

  Giám đốc Nguyễn Quốc Dũng trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục cho đ/c Phan Văn Nhung, PGĐ Trung tâm Thông tin khoa học

   

  Ban Biên tập

  • Đang truy cập:18
  • Hôm nay: 190
  • Tháng hiện tại: 19544
  • Tổng lượt truy cập: 89312
  Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Văn Cừ (nối dài), phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
  Email: hcma4@hcma4.vn
  Liên hệ: 0292.3889818