Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai giảng các lớp đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 27 (2020 - 2022)

  28/03/2021 07:41 PM


  Ngày 26/3/2021, tại Học viện Chính trị khu IV (thành phố Cần Thơ), Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức Lễ khai giảng các lớp đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 27 (2020 - 2022) với các chuyên ngành: Chính sách công, Quản lý kinh tế, Xã hội học, Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật, Chính trị học, Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước.

  Lễ khai giảng các lớp đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 27 (2020 - 2022) tại thành phố Cần Thơ

  Tham dự và chỉ đạo Lễ khai giảng là PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; cùng dự có Ban Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV, Hiệu trưởng trường chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu, hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Đồng Tháp.

  Tại buổi lễ, TS. Nguyễn Văn Lượng, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý đào tạo đã thông qua quyết trúng tuyển của 225 học viên với 6 chuyên ngành và quyết định mở lớp đặt tại Học viện Chính trị khu vực IV và các tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Đồng Tháp.

  Phát biểu tại buổi lễ, PGS,TS Hoàng Phúc Lâm nhiệt liệt chúc mừng 225 học viên đã xuất sắc trải qua kỳ thi tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2020 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu khai giảng

  PGS,TS Hoàng Phúc Lâm nhấn mạnh, tri thức là sức mạnh, giáo dục và đào tạo là động lực của sự phát triển, hơn bao giờ hết khu vực Tây Nam Bộ đang cần những nhà khoa học, những chuyên gia trong các lĩnh vực lãnh đạo, quản lý, xây dựng đảng, kinh tế, chính sách công... góp phần đưa khu vực cùng với cả nước trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045 như Nghị Quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.

  Với bề dày hơn 70 năm xây dựng và phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã không ngừng đổi mới nội dung, chương trình đào tạo theo phương châm cơ bản, hệ thống, thực tiễn và hiện đại nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và khẳng định uy tín, vị thế là trung tâm quốc gia về nghiên cứu lý luận chính trị và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý trung, cao cấp của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể chính trị-xã hội; đồng thời là trung tâm lớn có uy tín của cả nước về đào tạo cán bộ lý luận trình độ đại học và sau đại học các ngành khoa học lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và một số ngành khoa học xã hội, nhân văn khác.

  Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng chỉ rõ: “Trường Đảng là một trường học để đào tạo những chiến sĩ tiên tiến phấn đấu cho sự nghiệp của giai cấp vô sản. Các đồng chí đều là những cán bộ cốt cán của Đảng”. Vì vậy, các đồng chí tân học viên cao học được vào học tập tại Học viện Chính trị luốc gia Hồ Chí Minh là một vinh dự lớn lao. Do đó, các đồng chí trúng tuyển trình độ đào tạo trình độ thạc sĩ của 6 ngành mà Học viện tổ chức khai giảng hôm nay hoàn toàn có quyền tự hào, vì các đồng chí đã qua vượt qua kỳ thi tuyển chặt chẽ, nghiêm túc để được vào học tập ở ngôi trường mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

  Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ gồm 4 phần lớn: Phần một là phần kiến thức chung, trong phần này các đồng chí được trang bị những kiến thức nền tảng, cốt lõi của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Phần thứ hai, là những kiến thức cơ sở ngành; Phần thứ ba, các đồng chí được nghiên cứu chuyên sâu về khoa học chuyên ngành và ở Phần thứ tư, là hoàn thành luận văn với tư cách là một công trình khoa học công phu, độc lập, nghiêm túc.

  Để đảm bảo đúng tiến độ học tập theo kế hoạch của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, PGS,TS Hoàng Phúc Lâm đã đề nghị các đơn vị chức năng và học viên thực hiện tốt các công việc sau:

  Đối với các Viện chuyên ngành

  Các viện chuyên ngành phải cập nhật, hoàn thiện nội dung bài giảng trên cơ sở Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; đổi mới phương pháp giảng dạy với phương châm lấy học viên làm trung tâm, giảng viên làm động lực, nhà trường làm nền tảng; chú trọng cả nâng cao trình độ kiến thức, năng lực tư duy sáng tạo, kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa đào tạo với rèn luyện trong thực tiễn, học đi đôi với hành. Bảo đảm thực hiện tốt quy định đối với giảng viên, đặc biệt là quy định về ứng xử của giảng viên Trường Đảng; thường xuyên phối hợp Vụ Quản lý đào tạo và Ban Thanh tra để quản lý chặt chẽ thời gian lên lớp của giảng viên. Các Viện chuyên ngành chịu trách nhiệm về chất lượng việc đánh giá luận văn thạc sĩ, do đó, yêu cầu các Viện chuyên ngành phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng thực hiện nghiêm túc quy chế đào tạo; lưy ý tất cả các luận văn đều phải sử dụng phần mềm chống sao chép để rà soát trùng lặp về nội dung trước và sau bảo vệ luận văn nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của Học viện.

  Đối với học viên

  Các đồng chí học viên phải luôn tự hào được học tập tại ngôi trường cao cấp nhất của Đảng đã từng được Chủ tịch Hồ Chí Minh và các lãnh tụ tiền bối của Đảng dày công xây dựng, hiện nay đồng chí Giám đốc Học viện là ủy viên Bộ Chính trị, do đó, các đồng chí càng phải ý thức sâu sắc hơn về nhiệm vụ của mình, đề nghị các đồng chí học viên thực hiện tốt các nội dung sau:

  (1) Các đồng chí học viên tham gia lớp đào tạo này phải không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, tu dưỡng đạo đức cách mạng; xác định học tập là vinh dự, nghĩa vụ, là quyền lợi và trách nhiệm, đúng như Bác Hồ căn dặn: “Chúng ta phải học và hoạt động cách mạng suốt đời... Còn sống thì còn phải học... Học để làm việc, làm người, làm cán bộ”.

  (2) Thực hiện tốt phương châm gắn lý luận với thực tiễn. Phải gắn quá trình nghiên cứu lý luận với thực tiễn của đất nước, gắn việc học tập với hoạt động nghiên cứu khoa học. Trước đây, học viên thường căn cứ vào những gợi ý của cơ sở đào tạo và tiềm năng khoa học của bản thân để lựa chọn đề tài và xác định vấn đề nghiên cứu. Cách làm đó vẫn có thể tiếp tục, song khoá học này, PGS,TS Hoàng Phúc Lâm muốn các đồng chí học viên phải chủ động lựa chọn và đề xuất những đề tài vừa gắn với những vấn đề lý luận và thực tiễn của đất nước đang đặt ra, vừa góp phần giải quyết những nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương nơi đồng chí công tác trên cơ sở bám sát Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Văn kiện Đại hội các đảng bộ tỉnh, ngành nhiệm kỳ 2020-2025. Ví dụ như vấn đề chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, xã hội số hay vấn đề nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng, đặt biệt là vấn đề đang đặt ra đối với các tỉnh Tây Nam Bộ là nước biển dâng, xâm nhập mặn, liên kết vùng, phát triển nông nghiệp hay vấn đề dân tộc, tôn giáo... Thực tế vừa qua cho thấy, nhiều đề tài luận văn thạc sĩ vẫn còn trùng lặp, chưa thể hiện tính khoa học và ý nghĩa thực tiễn một cách rõ rệt, nên trong quá trình nghiên cứu, có không ít đề tài phải điều chỉnh, bổ sung, thậm chí phải thay đổi hoàn toàn. Vì vậy, vấn đề đặt ra cho các đồng chí học viên là phải lựa chọn đề tài nghiên cứu phù hợp; đồng thời phải thực hiện tốt kế hoạch nghiên cứu, viết luận văn nhằm đạt được yêu cầu về chất lượng và đảm bảo đúng tiến độ trong thời gian quy định.

  (3) Tích cực, chủ động tổ chức học tập theo nhóm, đẩy mạnh nghiên cứu liên quan đến tư duy, phương pháp luận và cách tiếp cận giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra. Các đồng chí học viên cần phát huy cao nhất tính tích cực, chủ động để biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo, biến quá trình học thành quá trình tự học, tự nghiên cứu trên cơ sở gợi mở và định hướng của giảng viên. Đây cũng là đặc trưng mang tính tự nhiên của quá trình đào tạo sau đại học. Trước yêu cầu đổi mới và cải cách giáo dục, cần nhấn mạnh thêm rằng: chúng ta đến lớp không chỉ để tiếp thu và ghi nhận tri thức từ bài giảng, mà chủ yếu là thảo luận, trao đổi, đối thoại dưới sự gợi mở, hướng dẫn của giảng viên; có nghĩa là một phần bài học đã được học viên tiếp cận từ trước và sẽ mang đến lớp những vấn đề cần được thảo luận, làm sáng tỏ nhờ trao đổi với học viên cùng lớp và giải đáp của giảng viên.

  (4) Tuân thủ nghiêm ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong, lối sống, nội quy của Học viện; tích cực tham gia thảo luận, tranh luận trong học tập, nghiên cứu. Học viện sẽ tăng cường quản lý, xiết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường hình thức tự quản nhằm nâng cao trách nhiệm và tính chủ động của người dạy và người học. Ngay từ những ngày đầu, từng cá nhân học viên và tập thể lớp học phải nêu cao ý thức tổ chức và tinh thần làm việc tập thể để xây dựng lớp trở thành một tập thể đoàn kết, có kỷ luật, kỷ cương để cùng giúp nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ.

  Đối với Vụ Quản lý đào tạo

  Cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị giảng dạy, đơn vị chức năng, nhất là Học viện Chính trị khu vực IV, trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu, trường chính trị tỉnh Đồng Tháp, tỉnh Sóc Trăng trong việc thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập. Đề nghị các cơ sở được đặt lớp quan tâm, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập, tiến tới đồng bộ để đảm bảo tính hệ thống trong tất cả các địa điểm mở lớp của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh./.

  BBT

  • Đang truy cập:19
  • Hôm nay: 279
  • Tháng hiện tại: 17280
  • Tổng lượt truy cập: 60680
  Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Văn Cừ (nối dài), phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
  Email: hcma4@hcma4.vn
  Liên hệ: 0292.3889818