Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

  14/12/2022 05:32 PM


  Ngày 08/12/2022, Học viện Chính trị khu vực IV tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2022, tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 cùng với Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. PGS,TS Hoàng Phúc Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - tham dự và chỉ đạo hội nghị. Khách mời của hội nghị có PGS, TS Nguyễn Quốc Dũng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II. Về phía Học viện Chính trị khu vực IV, có các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động.

  Trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023, NGƯT,TS Huỳnh Thanh Quang - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện - nêu rõ: Năm 2022, tuy còn nhiều khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất và đội ngũ, toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động của Học viện đã đoàn kết nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ.

  NGƯT, TS Huỳnh Thanh Quang - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

  Trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng, Học viện đã hoàn thành chỉ tiêu các hệ lớp cao cấp lý luận chính trị, bồi dưỡng chức danh, đào tạo lại. Trong nghiên cứu khoa học, các đề tài cấp bộ và cấp cơ sở đã được nghiệm thu đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. Năm qua, Học viện đã phối hợp với các tỉnh Kiên Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng… mở các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý đối tượng 3 và 4; phối hợp với Trường Đại học Cần Thơ, Trường Đại học An ninh nhân dân, viện Triết học của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, viện Triết học của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam… tổ chức thành công các hội thảo khoa học. Giảng viên, nghiên cứu viên của Học viện tích cực tham gia công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. 

  Triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, NGƯT,TS Huỳnh Thanh Quang nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2023: 1) Nâng cao chất lượng hoạt động các mặt, nhất là đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong điều hành, quản lý, đào tạo, bồi dưỡng; 2) Gắn hoạt động khoa học và hợp tác quốc tế với yêu cầu của bối cảnh mới; tiếp tục triển khai Nghị quyết 35 vào nhiệm vụ khoa học năm 2023; 3) Thực hiện đúng, đủ và kịp thời các chính sách cán bộ, các quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và qui định của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; 4) Phát huy dân chủ trong  lãnh đạo, điều hành và thực thi nhiệm vụ; tập trung xây dựng kiện toàn tổ chức, bộ máy nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động; 5) Đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn và lý luận chính trị đối với công chức, viên chức.

  Trong khuôn khổ hội nghị, trình bày Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, TS Nguyễn Văn Sỹ - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực IV - khái quát: Trong năm 2022, quán triệt và thực hiện phương châm “Chủ động - Đồng bộ - Đột phá - Kỷ cương - Chất lượng - Hiệu quả” của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các mặt công tác của Đảng bộ Học viện có nhiều đổi mới, chất lượng. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm sâu sát. Vai trò của cấp ủy, người đứng đầu được tăng cường. Nhiều khó khăn được giải quyết kịp thời. Ban Chấp hành Đảng bộ thể hiện sự đoàn kết, bản lĩnh chính trị, giữ đúng nguyên tắc trong chỉ đạo, lãnh đạo; kiên quyết đấu tranh với những hiện tượng tiêu cực, thái độ thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; dân chủ đi đôi với giữ gìn kỷ cương trong công tác.

  TS Nguyễn Văn Sỹ - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực IV thông qua Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

  Báo cáo chỉ ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ Học viện năm 2023 là: 1) Đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy theo hướng đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát thực tiễn cơ quan, đơn vị; 2) Chủ động, tích cực, có quyết tâm chính trị cao, nỗ lực tối đa trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ; 3) Tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện chính trị khu vực IV lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; 4) Nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên; phát huy sự chủ động, sáng tạo của các cấp uỷ, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, của từng tổ chức, cá nhân trong toàn Đảng bộ; 5) Đổi mới phương pháp công tác, lề lối làm việc, đảm bảo thực sự khoa học, dân chủ.

  Phát biểu chỉ đạo hội nghị, PGS,TS Hoàng Phúc Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - ghi nhận, đánh giá cao những kết quả nổi bật của Học viện trong năm 2022 và biểu dương tinh thần đoàn kết, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, viên chức Học viện.

  PGS,TS Hoàng Phúc Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo hội nghị

  Đồng chí Hoàng Phúc Lâm nhấn mạnh: Năm 2022, trong bối cảnh kinh tế - xã hội ở khu vực Tây Nam Bộ có nhiều thuận lợi và không ít khó khăn, Đảng ủy và Ban Giám đốc Học viện đã tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ được giao và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Học viện tiếp tục duy trì và mở rộng hợp tác với Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy/ thành ủy và một số đơn vị, tổ chức các hoạt động có ý nghĩa như: sản xuất bộ phim tài liệu về lịch sử vùng đất Nam Bộ; tổ chức tọa đàm về cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; mở lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phối hợp với Trường Đại học Cần Thơ, Trường Đại học Đồng Tháp, Trường Đại học An Giang tham gia cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (lần thứ hai năm 2022);… Trong cuộc thi viết chính luận, Học viện đạt giải tập thể xuất sắc, 01 giải A và 02 giải C cá nhân. Học viện đã xây dựng một số báo cáo kiến nghị gửi Trung ương. Trong hợp tác quốc tế, Học viện đã phối hợp tổ chức thành công các buổi tọa đàm khoa học trực tuyến với Học viện Hành chính Vân Nam và Học viện Hành chính Hà Nam (Trung Quốc). Các mặt công tác về tổ chức - cán bộ, tài chính, xây dựng cơ sở vật chất v.v. có nhiều tiến bộ.

  Để Học viện Chính trị khu vực IV phát huy thành tích đã đạt được, tiếp tục thực hiện tốt các công việc trong năm 2023, PGS,TS Hoàng Phúc Lâm yêu cầu: Trên cơ sở bám sát chương trình, kế hoạch của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị khu vực IV chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ tốt các nhiệm vụ trọng tâm, Kết luận 34-KL/ĐU của Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/ĐU của Đảng ủy về phát triển Học viện Chính trị khu vực IV đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035”; qui định về văn hóa Trường Đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy; Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng; lãnh đạo tốt việc tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028.

  TS Phan Công Khanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV phát biểu bế mạc hội nghị

  Phát biểu bế mạc Hội nghị, TS Phan Công Khanh cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đối với Học viện Chính trị khu vực IV. Đồng chí yêu cầu lãnh đạo và toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của Học viện Chính trị khu vực IV tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Đảng uỷ - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, thể hiện thành các nhiệm vụ, cụ thể là: 1) Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ năm 2023; 2) Tập trung hoàn thiện bộ máy, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và xây dựng cơ sở vật chất; 3) Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/ĐU của Đảng ủy về phát triển Học viện Chính trị khu vực IV đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035; 4) Chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới phong cách làm việc.

   

  Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực IV trao tặng tập thể chi bộ đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2022

  Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực IV trao tặng đảng viên đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2022

  Cũng nhân dịp này, Học viện Chính trị khu vực IV trao tặng các danh hiệu thi đua năm 2022 cho 11 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, 14 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở”, 2 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp Học viện”. Đồng thời, Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực IV cũng trao tặng giấy khen cho 3 chi bộ và 16 đảng việt đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2022.

  Tin & ảnh: Ban Biên tập

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
  Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Văn Cừ (nối dài), phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
  Email: hcma4@hcma4.vn
  Liên hệ: 0292.3889818