Hội thảo khoa học “Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu”

  24/11/2023 02:46 PM


  Ngày 23 tháng 11 năm 2023, Học viện Chính trị khu vực IV (Học viện) tổ chức Hội thảo khoa học “Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu”. Tham dự Hội thảo, về phía Học viện có PGS,TS Nguyễn Xuân Phong - Phó Giám đốc Học viện cùng đội ngũ cán bộ chủ chốt và các nhà khoa học của Học viện. Đại biểu khách mời tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo và các nhà khoa học thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy/ Thành ủy, Trường Chính trị các tỉnh/ thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long, Trường Đại học Cần Thơ, Trường Đại học An ninh Nhân dân, Viện Kinh tế - xã hội thành phố Cần Thơ.

  PGS,TS Nguyễn Xuân Phong - Phó Giám đốc Học viện phát biểu đề dẫn hội thảo

  Phát biểu đề dẫn Hội thảo, PGS,TS Nguyễn Xuân Phong – Phó Giám đốc Học viện nêu rõ: Trên cơ sở đánh giá tình hình và xuất phát từ yêu cầu phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu trong bối cảnh mới, ngày 17 tháng 11 năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 120/NQ-CP về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu. Nghị quyết đã xác định mục tiêu phát triển của đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2100; đồng thời chỉ rõ bốn quan điểm chỉ đạo và đưa ra chủ trương, định hướng chiến lược phát triển và nhiệm vụ, giải pháp phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu. Trên cơ sở Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ, ngày 13 tháng 4 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 417/QĐ-TTg về việc ban hành Chương trình hành động tổng thể thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu. Chương trình hành động tổng thể đã đề ra sáu nhóm nhiệm vụ và giải pháp cụ thể chính: Rà soát, hoàn thiện và bổ sung hệ thống cơ chế, chính sách; Cập nhật và hệ thống hóa số liệu, dữ liệu liên ngành, tăng cường điều tra cơ bản; Xây dựng quy hoạch và tổ chức không gian lãnh thổ; Xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý thích ứng với biến đổi khí hậu; Đầu tư và phát triển hạ tầng; Phát triển và huy động nguồn lực. Việc tổ chức Hội thảo khoa học này nhằm đánh giá việc triển khai Nghị quyết 120/NQ-CP cũng như những kết quả đã đạt được; đồng thời đề xuất một số kiến nghị và giải pháp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết trong thời gian tới.

  Toản cảnh Hội thảo khoa học “Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu”

  Với hơn 50 tham luận được tiếp cận từ nhiều góc độ khác nhau, các chuyên gia, các nhà khoa học, cán bộ lãnh đạo, quản lý trên các lĩnh vực đã tập trung làm rõ những nội dung chủ yếu như: 1/ Những kết quả đã đạt được trong xây dựng, hoàn thiện thể chế đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu; đồng thời đề xuất một số gợi mở nhằm tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách. 2/ Kết quả đạt được và những vấn đề đặt ra liên quan đến công tác cập nhật, hệ thống hóa số liệu, dữ liệu liên ngành và tăng cường điều tra cơ bản, nhất là việc cập nhật và xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành và liên ngành về đồng bằng sông Cửu Long phục vụ thích ứng với biến đổi khí hậu. 3/ Thực trạng và những vấn đề đặt ra trong xây dựng quy hoạch và tổ chức không gian lãnh thổ nhằm thực hiện tốt phương châm chuyển từ “sống chung với lũ” sang “chủ động sống chung với lũ” cũng như làm cơ sở và định hướng cho việc hình thành các tiểu vùng, phát triển kinh tế, nông nghiệp, xây dựng kết cấu hạ tầng, đô thị và điểm dân cư nông thôn, nhất là đánh giá thực trạng quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, địa phương của vùng đồng bằng sông Cửu Long. 4/ Thực trạng và những vấn đề đặt ra trong xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý thích ứng với biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông Cửu Long từ khi Nghị quyết 120/NQ-CP được ban hành đến nay. 5/ Thực trạng, kết quả và một số vấn đề đặt ra về đầu tư và phát triển hạ tầng, nhất là việc nâng cao hệ thống đê biển, hệ thống đô thị và điểm dân cư nông thôn phù hợp với điều kiện cụ thể của vùng; việc hiện đại hóa hệ thống thủy lợi phục vụ phòng chống thiên tai, phát triển sinh kế, phục vụ phát triển kinh tế; việc phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng thông tin và truyền thông, mạng lưới cấp điện, cấp nước, thoát nước, y tế... 6/ Thực trạng, kết quả và một số vấn đề đặt ra trong phát triển và huy động nguồn lực, đặc biệt là việc truyền thông nhằm nâng cao nhận thức từ các cấp lãnh đạo tới doanh nghiệp và người dân về những cơ hội của các mô hình chuyển đổi nhằm phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu; việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; việc phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ; việc huy động và quản lý nguồn lực tài chính... 7/ Những hạn chế, nguyên nhân của hạn chế trong thực hiện Nghị quyết 120/NQ-CP, cũng như một số thách thức mà vùng đang gặp phải hiện nay; đồng thời đề xuất một số kiến nghị cụ thể nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết này trong thời gian tới.

  Tổng kết hội thảo, TS Trần Hoàng Hiểu nhấn mạnh Nghị quyết số 120/NQ-CP với nội dung toàn diện đã đáp ứng yêu cầu bức thiết trong việc định hình và thúc đẩy sự phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long; có thể cho rằng, đây là quyết sách sống còn, đã xác định tầm nhìn dài hạn, yêu cầu thay đổi tư duy, chuyển hóa những thách thức thành cơ hội để phát triển vùng. Vì vậy, việc sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ có ý nghĩa lý luận và giá trị thực tiễn, góp phần đẩy mạnh sự phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long trong điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay.

  Tin và ảnh: Diệu Thu – Duy Chiến

   

   

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
  Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Văn Cừ (nối dài), phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
  Email: hcma4@hcma4.vn
  Liên hệ: 0292.3889818