Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả của mô hình truyền thông tăng cường nhận thức về cơ hội từ quá trình chuyển đổi nhằm phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long, thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ

  17/05/2024 03:08 PM


  Chiều ngày 15 tháng 05 năm 2024, tại thành phố Cần Thơ, Học viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp với Học viện Chính trị khu vực IV tổ chức Hội thảo khoa học “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả của mô hình truyền thông tăng cường nhận thức về cơ hội từ quá trình chuyển đổi nhằm phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long, thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ”.

  Chủ trì Hội thảo gồm các đồng chí: PGS, TS. Lương Khắc Hiếu – Nguyên Quyền Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền; PGS,TS. Trần Thanh Giang – Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền; TS. Lê Xuân Tạo - Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV.

  Chủ trì Hội thảo PGS, TS. Lương Khắc Hiếu; PGS,TS. Trần Thanh Giang; TS. Lê Xuân Tạo (từ trái qua) 

  Tham dự Hội thảo có cán bộ lãnh đạo, nhà khoa học đến từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ, Trường Chính trị thành phố Cần Thơ, Trường Đại học Cần Thơ, các nhà nghiên cứu của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Chính trị khu vực IV.

  Phát biểu đề dẫn Hội thảo, PGS,TS Lương Khắc Hiếu nhấn mạnh: Những sáng tạo, phát minh, những thành tựu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, những chủ trương, chính sách về phát triển bền vững được áp dụng vào thực tiễn đang tạo ra cho vùng đồng bằng sông Cửu Long những triển vọng, động lực, cơ hội mới trong phát triển bền vững vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Nắm vững và tận dụng cơ hội, đẩy lùi và vượt qua thách thức là quá trình các chủ thể xã hội phải có nhận thức đúng đắn, sâu sắc để trên cơ sở đó tổ chức hoạt động một cách chủ động, sáng tạo, cải tạo có hiệu quả thế giới khách quan, mang lại lợi ích thiết thực phục vụ con người và xã hội. Quá trình nhận thức của con người và biến nhận thức thành hành động sáng tạo cải tạo thực tiễn có vai trò to lớn và cần thiết phải có sự can thiệp đúng đắn, phù hợp với qui luật của các loại hình truyền thông. Do đó, truyền thông không chỉ là yếu tố bên ngoài, là tiền đề, điều kiện mà trở thành động lực bên trong của quá trình nhận thức, khơi dậy khát vọng, thúc đẩy con người hành động chủ động, tự giác, sáng tạo trong cải tạo thực tiễn. Đây là một trong những lý do, những căn cứ để chúng ta nghiên cứu cả về mặt lý luận và thực tiễn vấn đề “Nghiên cứu đề xuất mô hình truyền thông tăng cường nhận thức về cơ hội từ quá trình chuyển đổi nhằm phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long, thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ”.

   PGS,TS. Trần Thanh Giang – Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền phát biểu tại Hội thảo

  Trong khuôn khổ của đề tài khoa học cấp nhà nước mang mã số ĐTĐL.XH-12/22 do Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan chủ quản, Học viện Báo chí và Tuyên truyền là cơ quan chủ trì, Hội thảo khoa học này có nhiệm vụ:

  (1) Trên cơ sở khung lý thuyết về mô hình truyền thông đã được xác định, Hội thảo làm sáng tỏ thực trạng các mô hình truyền thông, bao gồm truyền thông cá nhân, truyền thông nhóm, truyền thông đại chúng và mạng xã hội đang vận hành và mang lại hiệu quả cao cho truyền thông tăng cường nhận thức về cơ hội từ quá trình chuyển đổi nhằm phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ ở đồng bằng sông Cửu Long hiện nay;

  (2) Đánh giá thực trạng nhận thức về các cơ hội của công chúng đồng bằng sông Cửu Long như là kết quả của truyền thông tăng cường nhận thức về cơ hội từ quá trình chuyển đổi nhằm phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long, thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ;

  (3) Làm rõ những vấn đề đặt ra trong hoạt động truyền thông và trong các mô hình truyền thông hiện đang được ứng dụng, vận hành trong thực tiễn truyền thông tăng cường nhận thức về cơ hội từ quá trình chuyển đổi nhằm phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long, thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ;

  (4) Đề xuất và luận giải, phân tích cơ sở khoa học của các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả mô hình truyền thông nâng cao nhận thức về cơ hội từ quá trình chuyển đổi nhằm phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long, thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ.

  Tại Hội thảo, các nhà khoa học đã tập trung trao đổi, thảo luận một số vấn đề trọng tâm là các mô hình truyền thông đang vận hành có hiệu quả trong truyền thông tăng cường nhận thức về cơ hội từ quá trình chuyển đổi nhằm phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long, thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ.

  Tổng kết Hội thảo, PGS,TS. Trần Thanh Giang tóm lược lại những kết quả đã đạt được của Hội thảo; đồng thời nêu rõ trên cơ sở các bài tham luận, các ý kiến thảo luận, trao đổi tại Hội thảo, các đóng góp, đề xuất, kiến nghị của các đại biểu tham dự Hội thảo đã giúp Ban chủ nhiệm Đề tài có thêm luận cứ khoa học và thực tiễn để thực hiện Đề tài, từ đó có những kiến nghị thiết thực đối với Đảng, Chính phủ và các tỉnh/ngành liên quan.                     

  Tin và ảnh: Diệu Thu – Duy Chiến

   

   

   

   

  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
  Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Văn Cừ (nối dài), phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
  Email: hcma4@hcma4.vn
  Liên hệ: 0292.3889818