Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

  16/12/2020 07:30 PM


  Chiều ngày 10/12/2020, tại thành phố Cần Thơ, Học viện Chính trị khu vực IV đã tiến hành tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

  Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; TS Phan Công Khanh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực IV, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II; PGS,TS Nguyễn Quốc Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy Học viện Chính trị khu vục II, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV; NGƯT,TS Huỳnh Thanh Quang, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, toàn thể đảng viên và bí thư chi bộ các lớp cao cấp tập trung sinh hoạt tạm thời thuộc Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực IV.

  NGƯT,TS Huỳnh Thanh Quang, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV trình bày báo cáo tóm tắt công Đảng năm 2020

  Năm 2020 hoạt động của Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực IV diễn ra trong bối cảnh toàn hệ thống chính trị và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh triển khai thực hiện mạnh mẽ các hoạt động gắn với việc tổ chức và chào mừng Đại hội Đảng các cấp và tiến tới tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây cũng là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết số 14 ngày 07 tháng 02 năm 2018 của Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về phát triển Học viện Chính trị khu vực IV đến năm 2025, tầm nhìn 2035 và là năm thứ hai toàn hệ thống Học viện triển khai đồng bộ, thiết thực các công việc nhằm thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Đây cũng là năm tình hình trong nước và thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là dịch bệnh Covid-19 đã có những tác động lớn đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Sau Đại hội Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực IV, việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy lãnh đạo của Học viện được thực hiện cũng là một trong những đặc điểm nổi bật của Học viện trong năm 2020.

  Trong bối cảnh đó, Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực IV (Đảng bộ Học viện) đã nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng các mặt công tác, với mục tiêu phương châm: “Dân chủ - Sáng tạo - Đồng bộ - Chất lượng”, hoàn thành các nhiệm vụ được giao, trong đó, đảm bảo kỷ cương, kỷ luật, nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học, từng bước hoàn thiện bộ máy, xây dựng cơ sở vật chất, xây dựng văn hóa trường Đảng; triển khai thực hiện có hiệu quả các Văn kiện, nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và của Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm của Đảng bộ Học viện.

  Tại hội nghị, Đảng ủy đã trao giấy khen cho 3 chi bộ đạt danh hiệu "Trong sạch vững mạnh" tiêu biểu năm 2020, trao 13 giấy khen cho Đảng viên "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" năm 2020. Đồng thời, hội nghị cũng đã kiến nghị Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có những chỉ đạo quyết liệt và những bước triển khai cụ thể trên thực tế tới các đơn vị nhằm thực hiện các nội dung được nêu ra trong Nghị quyết số 14-NQ/ĐU của Bí thư Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về phát triển Học viện Chính trị khu vực IV đến năm 2025, tầm nhìn 2035 nhằm phát triển Học viện Chính trị khu vực IV một cách toàn diện, nhất là phê duyệt khung biên chế của Học viện Chính trị khu vực IV đến năm 2035 là 160 biên chế, trước mắt là 130 đến năm 2025; có cơ chế thuận lợi nhằm khẩn trương xây dựng, hoàn thiện cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu học tập của 1.500 học viên và 700 chỗ ở nội trú; tăng cường kinh phí cho hoạt động khoa học của Học viện, tạo điều kiện mở rộng quan hệ hợp tác trong hoạt động khoa học, theo tinh thần của Nghị quyết số 14. Quan tâm sát sao hơn nữa tới công tác xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý Học viện theo Quy định về chức năng, nhiệm vụ của Học viện, đáp ứng nhu cầu thực tiễn hiện nay cũng như định hướng cho tầm nhìn đến năm 2030.

  PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo hội nghị

  Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đánh giá cao các kết quả đạt được của Đảng bộ Học viện Chính tri khu vực IV trong năm 2020. Để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ trong năm 2021, PGS,TS Hoàng Phúc Lâm đề nghị Đảng bộ Học viện Chính tri khu vực IV thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

  Một là, bám sát thực hiện các nội dung trong Nghị quyết số 14-NQ/ĐU của Bí thư Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về phát triển Học viện Chính trị khu vực IV đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035, xây dựng và thực hiện các nội dung trong Đề án phát triển Học viện Chính trị khu vực IV, nhất là các nội dung trọng tâm về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, xây dựng cơ sở vật chất.

  Hai là, triển khai thực hiện tốt công tác công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, gắn với các nội dung của Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và tiếp tục triển khai sáng tạo, hiệu quả Nghị quyết sô 35-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

  Ba là, tiến hành phối hợp chặt chẽ với các địa phương khu vực Tây Nam Bộ triển khai các lớp bồi dưỡng theo chức danh sau đại hội Đảng các cấp; kịp thời xây dựng đội ngũ báo cáo viên của Học viện Chính trị khu vực IV đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới.

  Bốn là, đổi mới mạnh mẽ các phương thức lãnh đạo của Đảng, cấp ủy cần tăng cường ban hành, thực hiện các nghị quyết, nhất là nghị quyết chuyên đề gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ, chi bộ; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là chi bộ khối học viên. Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực IV cần tiếp tục đổi mới công tác tư tưởng, công tác tuyên truyền nhằm khơi dậy tinh thần làm việc hăng say, sáng tạo, khơi dậy niềm tự hào khi công tác dưới mái trường Đảng. Phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; tăng cường vai trò giám sát của nhân dân. Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực IV cần tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo quy định, thực hiện các quy định trong Đảng một cách nghiêm túc, kịp thời phát hiện, uốn nắn và xử lý các sai phạm nếu có. Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực IV lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cần xây dựng chương trình hành động ngắn gọn, gắn với nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021.

  Thứ năm, Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực IV cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết; phát huy tối đa nguồn lực hiện có trong thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; trong thực hiện các nhiệm vụ cần đảm bảo tính hệ thống nhưng cần chủ động, sáng tạo để thực hiện các mục tiêu đề ra.

  Thay mặt Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực IV, TS Phan Công Khanh đã cảm ơn và cam kết thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của PGS, TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

  Cũng tại Hội nghị này, Vụ Tổ chức - Cán bộ thừa ủy quyền của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã công bố Quyết định số 4752-QĐ/HVCTQG, ngày 01/12/2020 bổ nhiệm TS Hoàng Văn Khải giữ chức vụ Trưởng khoa Triết học, Học viện Chính trị khu vực IV, thời gian giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày ký quyết định và Quyết định số 4755-QĐ/HVCTQG, ngày 01/12/2020 bổ nhiệm TS Trần Hoàng Hiểu giữ chức vụ Trưởng khoa Kinh tế chính trị, Học viện Chính trị khu vực IV, thời gian giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày ký quyết định./.

  MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI HỘI NGHỊ

  PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao quyết định bổ nhiệm cho TS Hoàng Văn Khải và TS Trần Hoàng Hiểu.

  TS Phan Công Khanh, Bí thư Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực IV và PGS,TS Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV trao giấy khen cho các chi bộ đạt danh hiệu "Trong sạch vững mạnh" tiêu biểu năm 2020

  TS Phan Công Khanh, Bí thư Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực IV và NGƯT,TS Huỳnh Thanh Quang, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV trao giấy khen cho các đồng chí “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2020

   

  Ban Biên tập