Khai giảng lớp Hoàn chỉnh chương trình cao cấp lý luận chính trị C12

  12/01/2021 07:54 PM


  Chiều ngày 11/01/2021, tại thành phố Cần Thơ, Học viện Chính trị khu vực IV long trọng tổ chức Lễ Khai giảng lớp Hoàn chỉnh chương trình Cao cấp lý luận chính trị C12, không tập trung, năm học 2020 - 2021.

  Dự buổi Lễ có TS. Phan Công Khanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện, NGƯT,TS Huỳnh Thanh Quang, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang; Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Trường Chính trị tỉnh Sóc Trăng và 53 đồng chí học viên.

  Khai giảng lớp Hoàn chỉnh chương trình cao cấp lý luận chính trị C12

  Phát biểu tại buổi Lễ, TS. Phan Công Khanh nhấn mạnh: Chương trình học tập của lớp hoàn chỉnh cao cấp lý luận chính trị tương đồng về số môn học với chương trình cao cấp lý lận chính trị tập trung. Tuy nhiên, thời gian học tập ngắn và nên nội dung các môn học chủ yếu tập trung cung cấp cho các đồng chí học viên về những điểm mới trong lý luận Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. TS. Phan Công Khanh quán triệt quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về học tập lý luận Mác - Lênin rằng: học tập lý luận Mác - Lênin là học tinh thần xử lý công việc, gắn lý luận với thực tiễn. Trên tinh thần đó, đồng chí đề nghị các học viên cần chủ động, sáng tạo trong quá trình học tập mạnh dạn trao đổi, thảo luận để nắm chắc lý luận, đồng thời cung cấp kiến thức thực tiễn cho giảng viên…

  Thay mặt toàn thể học viên của lớp, đồng chí Võ Văn Dũng hứa sẽ cố gắng học tập nghiêm túc với tinh thần cầu thị, tiến bộ, tích cực thảo luận trong quá trình học; xây dựng tập thể lớp đoàn kết thống nhất, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình học tập, nghiên cứu; thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy chế của Học viện./.

  Ban Biên tập