Thành ủy Cần Thơ lãnh đạo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012 – 2020

  01/04/2021 09:30 AM


  Hội nghị tổng kết Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 25-4-2012 và Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 26-9-2013 của Thành ủy Cần Thơ về việc xây dựng cơ sở vật chất phát triển giáo dục - y tế, văn hóa - thể thao và kinh tế - xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012 - 2020 vừa diễn ra tại Cần Thơ. Đồng chủ trì hội nghị gồm có đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ; đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ. Tham dự hội nghị bao gồm các đại biểu là trưởng, phó thuộc các sở, ban, ngành, quận, huyện của thành phố Cần Thơ.

  Hội nghị tổng kết Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 25-4-2012 và Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 26-9-2013

  của Thành ủy Cần Thơ

  Hội nghị đánh giá cao những thành quả trong lĩnh vực giáo dục - y tế, văn hóa - thể thao và kinh tế - xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới trong những năm qua triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 25-4-2012 và Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 26-9-2013 của Thành ủy Cần Thơ. Cụ thể, về lĩnh vực giáo dục có sự  chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, khuyến học, khuyến tài, phong trào xã hội học tập cộng đồng… Kết quả, có 331/452 trường công nhận đạt chuẩn quốc gia (chiếm tỷ lệ 73,23%), trong đó  có 147/185 trường học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở ở 4 huyện được công nhận đạt chuẩn quốc gia (chiếm tỷ lệ 79,46%, vượt 9,46% so với nghị quyết đề ra). Về lĩnh vực y tế, có 36/36 xã trạm y tế đạt chuẩn quốc gia (chiếm tỷ lệ 100%), 100% trạm y tế tuyến xã đều có bác sỹ; đào tạo nguồn lực y tế và đầu tư trang thiết bị y tế được quan tâm đến cả tuyến xã (giai đoạn 2008-2020 có 673 bác sĩ được đào tạo)… từ đó góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Về lĩnh vực văn hóa – thể thao, đến nay xây dựng được trung tâm văn hóa – thể thao của 36/36 xã nhằm phục vụ đời sống tinh thần của người dân. Nguồn vốn ngân sách đầu tư cơ sở vật chất cho lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa giai đoạn 2013- 2020 tổng số tiền trên 2.360 tỷ đồng. Trong đó, tổng vốn đầu tư cho giáo dục: 1.993 tỷ đồng; y tế: 97 tỷ đồng; văn hóa - thể thao: 270 tỷ đồng.

  Đồng thời, thành phố Cần Thơ đã huy động nguồn vốn hơn 13.758 tỷ đồng để đầu tư xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020. Trong đó số đó Nhân dân đóng góp 1.475 tỷ đồng (chiếm 10,72%); các doanh nghiệp đóng góp hơn 721 tỷ đồng, (chiếm 5,25%); ngân sách nhà nước đầu tư hơn 6.072 tỷ đồng (chiếm 44,13%); vốn vay tín dụng hơn 5.489 tỷ đồng (chiếm 39,9%). Do đó, đến năm 2020 thu nhập bình quân đầu người ở nông thôn đạt 49,3 triệu đồng, tăng 24,3 triệu đồng so với năm 2011, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều toàn thành phố còn 0,49%, giảm 9,34% so với năm 2011. Đến nay 100% xã đạt tiêu chuẩn về môi trường trong sạch gắn với đời sống văn hóa khu dân cư và hộ dân sử dụng nước sạch đến năm 2020 đạt 85,5% , tăng 49,92% so với năm 2011. Giao thông nông thôn cũng được chú trọng và sửa chữa nâng cấp chất lượng với hơn 100km tuyến đường liên xã, liên thôn ở khu dân cư và 8 km tuyến nội đồng thông suốt với xã - thôn phục vụ đi lại trong sản xuất phát triển kinh tế nông nghiệp của Nhân dân; đến năm 2019, Cần Thơ đã có 36/36 xã đạt tiêu chí về giao thông nông thôn, tăng 63,5% so với năm 2011. Ngoài ra, Cần Thơ còn đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi, đê bao khép kín nhằm phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn với kinh phí 451 tỷ đồng. Hệ thống kênh mương phục vụ sản xuất ở 36 xã với chiều dài 1.670 km, đến cuối năm 2019 có  36/36 xã hoàn thành chỉ tiêu thủy lợi, tăng 71,5% so với năm 2011…

  Trên cơ sở thực hiện hai Nghị quyết nói trên, đến nay Cần Thơ có 36/36 (100%) xã đạt nông thôn mới; 04/04 (100%) huyện đạt chuẩn nông thôn mới và 02/36 xã nông thôn đạt chuẩn mới nâng cao, hoàn thành trước thời hạn một năm so với nhiệm vụ đề ra; số lượng nhà văn hóa ấp ở Cần Thơ xây dựng mới được nâng cấp 270/270 nhà văn hóa ấp, đạt tỷ lệ 100%, đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí và tập luyện thể dục – thể thao của Nhân dân.

  Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ yêu cầu trong thời gian tới Cần Thơ cần có Nghị quyết về tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất cho sự nghiệp giáo dục - y tế, văn hóa - thể thao và phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025, trên tinh thần nội dung “Nghị quyết 59 - NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị về việc xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Trong đó, tập trung huy động mọi nguồn lực từ Nhân dân, các cơ sở công lập, các thành phần kinh tế tham gia đóng góp xây dựng phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý và điều hành nhằm tạo động lực thúc đẩy thành phố Cần Thơ phát triển trong những năm tới.

  Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ quyết định trao tặng bằng khen cho 12 cá nhân và 27 đơn vị tập thể đã có thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ công tác

  Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ quyết định trao tặng bằng khen cho 12 cá nhân và 27 đơn vị tập thể đã có thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ công tác, góp phần sự thành công của hai nghị quyết./.

                                      Tin và ảnh: Hà Duy Tịnh

  Tạp chí Thông tin Khoa học chính trị