Công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm chức danh Phó Viện trưởng Viện Triết học Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

  31/08/2021 10:34 AM


  Chiều ngày 30/8/2021, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định điều động, bổ nhiệm chức danh Phó Viện trưởng Viện Triết học cho đồng chí Đinh Văn Thụy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV. PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và chủ trì buổi lễ.

  Cùng dự có đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức – Cán bộ, Văn phòng Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV và toàn thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, công chức, viên chức Viện Triết học. Buổi Lễ được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

  Tại buổi Lễ, thừa ủy quyền của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức - Cán bộ công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Viện trưởng Viện Triết học cho đồng chí Đinh Văn Thụy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV từ ngày 01/9/2021, thời hạn giữ chức vụ bổ nhiệm là 05 năm.

  PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Đinh Văn Thụy

  Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chúc mừng đồng chí Đinh Văn Thụy đã nhận được sự tin tưởng, tín nhiệm của tập thể, lãnh đạo Viện Triết học; tập thể lãnh đạo Học viện Chính trị khu vực IV và sự nhất trí, thống nhất của Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Đó là sự cố gắng và kết quả của quá trình phấn đấu của đồng chí Đinh Văn Thụy trong suốt hơn 20 năm công tác tại Học viện.

  Biệt phái, luân chuyển tại Học viện Chính trị khu vực IV trong 04 năm với nhiều vị trí công tác, đồng chí Đinh Văn Thụy luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, được cấp trên tín nhiệm và đồng nghiệp ủng hộ, giúp đỡ. PGS,TS Hoàng Phúc Lâm khẳng định đó là thời gian ý nghĩa để đồng chí Đinh Văn Thụy trưởng thành không những trong lĩnh vực chyên môn, giảng dạy, nghiên cứu khoa học mà còn ở lĩnh vực quản lý tại Học viện trực thuộc. Trên cương vị công tác mới, PGS,TS Hoàng Phúc Lâm đề nghị đồng chí Đinh Văn Thụy cần tiếp tục phát huy những ưu điểm, kinh nghiệm của mình, hoàn thành tốt công tác quản lý cũng như công việc chuyên môn, cùng lãnh đạo xây dựng đơn vị đoàn kết, thống nhất, tiếp tục hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của Viện.

  Khẳng định vị trí, vai trò của Viện Triết học trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Học viện qua các giai đoạn lịch sử, đồng chí Phó Giám đốc Học viện nhấn mạnh một trong những nhiệm vụ cần thực hiện ngay của Viện là đổi mới phương thức đào tạo, quản lý và đánh giá trong học tập nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng trong trạng thái bình thường mới. Tiếp tục phát huy thế mạnh và nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, tham gia có hiệu quả trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, từng bước đưa triết học đi vào thực tiễn cuộc sống; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ đáp ứng yêu cầu đặt ra trong tình hình mới. Tiếp tục chắt lọc những kết quả nghiên cứu khoa học tư vấn chính sách cho Đảng và Nhà nước, qua đó góp phần củng cố, khẳng định vị thế, vai trò của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  Lễ công bố được thực hiện bằng hình thức trực tuyến và đảm bảo các yêu cầu về công tác phòng, chống dịch Covid-19

  Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Đinh Văn Thụy trân trọng cảm ơn Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV; toàn thể cán bộ Học viện Chính trị khu vực IV đã tạo điều kiện để đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian qua; sự ủng hộ, đồng hành, tạo điều kiện của tập thể cán bộ, giảng viên Viện Triết học trong suốt quá trình đồng chí học tập, rèn luyện và trưởng thành tại đơn vị.

  Tiếp thu sâu sắc những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Giám đốc Học viện, đồng chí Đinh Văn Thụy ý thức rằng, đây là vinh dự và trách nhiệm nặng nề, đặc biệt với những thách thức trong bối cảnh hiện nay đòi hỏi cần có sự năng động, sáng tạo trong lãnh đạo, quản lý và công tác chuyên môn để đóng góp vào sự thành công chung của Học viện. Đồng chí khẳng định sẽ luôn chấp hành mọi chỉ đạo phân công của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viên cũng như cấp ủy, lãnh đạo Viện Triết học. Nỗ lực phấn đấu không ngừng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phối hợp chặt chẽ trong ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ Viện Triết học giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của Viện nhằm thúc đẩy Viện Triết học phát triển hơn trong bối cảnh mới.

  Tập thể lãnh đạo, cấp ủy Viện triết học tặng hoa chúc mừng đồng chí Đinh Văn Thụy

   

  Tác giả: Mạnh Thắng và HG

  Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh