Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương năm khóa XIII, tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 15/7/2011 và sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TU ngày 11/4/2017

  17/05/2022 05:31 AM


  Ngày 11/05/2022, tại hội trường Thành ủy Cần Thơ, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương năm khóa XIII, tổng kết 10 năm  thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 15/7/2011 và sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TU ngày 11/4/2017 của Thành ủy Cần Thơ.

   Chủ trì hội nghị có đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ; đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Cần Thơ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ. Đến dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thực Hiện, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; đồng chí Nguyễn Văn Hồng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố;  đại biểu đại diện các cơ quan ban, ngành, quận, huyện,  tổ chức chính trị - xã hội thành phố Cần Thơ và cơ quan Trung ương đóng chân trên địa bàn Cần Thơ.

  Đồng chí Lê Quang Mạnh - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ thông báo nhanh kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ năm khóa XIII

  Tại hội nghị, đồng chí Lê Quang Mạnh - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ thông báo nhanh kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ năm khóa XIII; các đại biểu tiếp thu, quán triệt những nội dung: tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về  nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai sao cho hiệu quả và phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX về  kinh tế tập thể; Đề án về công tác xây dựng đảng; Đề án thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng và tiêu cực...

  Các đại biểu đã đánh giá kết quả tổng kết 10 năm  thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 15/7/2011 của Thành ủy Cần Thơ về “ Xây dựng nếp sống văn hóa, trật tự kỷ cương trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến năm 2020”, qua đó các cơ quan chức năng đã phát động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được lan tỏa rộng khắp 05 quận, 04 huyện, 83 xã phường và thị trấn (trong đó 36 xã, 42 phường, 05 thị trấn) với 599 ấp. Cần Thơ đã kịp thời kiện toàn và thành lập ban chỉ đạo phong trào nhằm nâng lên một bước tiến mới với  phương châm là :“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, văn minh đô thị” và đề ra  khẩu hiệu theo tiêu chí của người Cần Thơ “Trí tuệ - Năng động - Nhân ái - Hào hiệp - Thanh Lịch”. Kết quả đến nay thành phố Cần Thơ đã công nhận 80.894 gương người tốt, việc tốt; 277.139 gia đình văn hóa, đạt 95,44%; 83/83 xã, phường thị trấn đạt chuẩn văn hóa theo các tiêu chí đề ra; 598/599 ấp, khu vực đạt chuẩn văn hóa...

  Quang cảnh hội nghị

  Hội nghị cũng đã sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TU ngày 11/4/2017 của Thành ủy Cần Thơ về “ Xây dựng thành phố Cần Thơ phát triển thành đô thị thông minh giai đoạn 2016 - 2025”. Theo kết quả thực hiện Nghị quyết về xây dựng “ Chính quyền thông minh - Công dân thông minh”, Cần Thơ đã đầu tư xây dựng hạ tầng viễn thông với 1.175.412 thuê bao Internet, đạt tỷ lệ 95 thuê bao/ 100 dân; 853.397 thuê bao băng rộng di động, đạt tỷ lệ 69 thuê bao/ 100 dân; 322.015 thuê bao Internet băng rộng cố định, đạt tỷ lệ 26 thuê bao/ 100 dân; phủ sóng 100% dân cư về truyền hình số mặt đất. Hệ  thống truyền số liệu chuyên dùng đến 100% xã, phường, thị trấn, các cơ quan đảng, các tổ chức chính trị - xã hội thuộc thành phố Cần Thơ.

  Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Quang Mạnh đề nghị các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương tiếp tục phát huy tinh thần năng động sáng tạo, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 15/7/2011 và Nghị quyết 10-NQ/TU ngày 11/4/2017 của Thành ủy Cần Thơ; xây dựng nếp sống văn hóa, trật tự kỷ cương đô thị và xây dựng các tiêu chí văn hóa ở địa phương, nêu cao tinh thần đoàn kết và thực hiện đồng bộ, phát triển Cần Thơ thành đô thị thông minh./.

  Tin và ảnh: Hà Duy Tịnh