Hội thảo khoa học cấp Bộ: “Phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Sóc Trăng hiện nay”

  04/12/2023 12:35 PM


  Ngày 30 tháng 11 năm 2023, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Sóc Trăng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Tỉnh ủy Sóc Trăng phối hợp tổ chức Hội thảo khoa với chủ đề “Phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Sóc Trăng hiện nay”.

  Chủ trì Hội thảo có các đồng chí: GS, TS Lê Văn Lợi - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng; TS Phan Công Khanh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV; đồng chí Lâm Tấn Hòa - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Sóc Trăng; PGS, TS Đinh Ngọc Giang - Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  Quang cảnh Hội thảo

  Tham dự Hội thảo có đông đảo cán bộ lãnh đạo, quản lý đến từ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành ủy và Trường Chính trị các tỉnh, thành phố vùng Tây Nam Bộ; đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh Sóc Trăng và đại diện của các cơ quan nghiên cứu, giảng dạy vùng Tây Nam Bộ và Đông Nam Bộ như: Học viện Chính trị khu vực IV, Trường Chính trị tỉnh Sóc Trăng, Học viện Chính trị khu vực II, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học An ninh nhân dân, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp tại Cần Thơ, Viện Kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ, Trường Đại học Cần Thơ và các trường đại học, cao đẳng vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

  Đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng phát biểu chào mừng Hội thảo

  Phát biểu chào mừng Hội thảo, đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đối với lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị khu vực IV đã quan tâm, phối hợp tổ chức Hội thảo có ý nghĩa lý luận và thực tiễn quan trọng này; đồng thời cảm ơn sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo các địa phương, các nhà khoa học, nhà hoạt động thực tiễn đã sắp xếp thời gian tham dự Hội thảo; bày tỏ mong muốn qua Hội thảo này sẽ đúc kết được những kiến nghị, giải pháp chính sách thiết thực nhất nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa sự phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng trong bối cảnh hiện nay.

  Phát biểu Đề dẫn Hội thảo, GS, TS Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nêu bật những nội dung chính mà các tham luận đã gửi đến Ban Tổ chức Hội thảo, đồng thời đề nghị tập trung làm sâu sắc hơn những nội dung cốt yếu: (1) Những vấn đề lý luận và thực tiễn phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong bối cảnh hiện nay; (2) Đánh giá đúng thực trạng, làm rõ những nguyên nhân và những vấn đề đặt ra trong phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Sóc Trăng thời gian qua; (3) Đề xuất các giải pháp, kiến nghị chính sách phù hợp và khả thi cho việc đẩy mạnh thực hiện phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Sóc Trăng nói riêng và vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung trong thời gian tới .

  GS,TS Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu Đề dẫn Hội thảo

  Với hơn 50 tham luận và sự tham gia của hơn 200 đại biểu, nhà khoa học, nhà hoạt động thực tiễn, Hội thảo diễn ra qua hai phiên: Phiên thứ nhất, Các phát biểu tham luận và thảo luận, Phiên thứ hai, Thảo luận bàn tròn với các chuyên gia, nhà lãnh đạo, quản lý và nhà hoạt động thực tiễn. Hội thảo đã tập trung làm sáng tỏ những nội dung:

  Một là, những vấn đề lý luận về phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, với các nội dung chủ yếu, như quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng ta về phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; quan điểm của một số lý thuyết đương đại về phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số; các mô hình tiêu biểu về phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; ý nghĩa, tầm quan trọng của việc phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; vai trò của các thiết chế và chủ thể trong phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội vùng dân tộc thiểu số; các yếu tố tác động đến việc phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số...

  Hai là, thực tiễn phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, như kinh nghiệm của một số quốc gia ở trên thế giới về phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội vùng dân tộc thiểu số, cũng như kinh nghiệm của một số vùng, một số địa phương ở trong nước cũng như ở Sóc Trăng về phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; từ đó, nêu lên một số gợi mở và bài học kinh nghiệm cho việc thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo đảm tốt hơn an sinh xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong thời gian tới.

  Ba là, đánh giá thực trạng, nguyên nhân và những vấn đề đang đặt ra trong phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Sóc Trăng. Theo đó, cùng với việc đánh giá những ưu điểm và kết quả đã đạt được trong phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số thời gian qua, Hội thảo cũng chỉ rõ những bất cập, hạn chế trong phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Sóc Trăng thời gian qua. Đặc biệt, từ góc độ hệ thống - cấu trúc, Hội thảo đã chỉ rõ nguyên nhân của những hạn chế, bất cập, nhất là nguyên nhân liên quan đến nội dung chính sách phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội; nguyên nhân liên quan đến năng lực thực thi chính sách của hệ thống chính trị ở địa phương; nguyên nhân liên quan đến việc phát huy tính tự chủ và sự tham gia của đồng bào dân tộc thiểu số...

  Bốn là, đề xuất các giải pháp, kiến nghị chính sách khả thi nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo tốt hơn an sinh xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Sóc Trăng trong thời gian tới. Theo đó, cùng với các giải pháp phát triển trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, Hội thảo đề xuất các giải pháp, kiến nghị cụ thể nhằm đổi mới thể chế, chính sách về phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cũng như các giải pháp, kiến nghị cụ thể nhằm nâng cao năng lực của các thiết chế trong thực hiện chính sách phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Sóc Trăng.

  TS Phan Công Khanh - Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV phát biểu Bế mạc Hội thảo.

  Phát biểu tổng kết Hội thảo, TS Phan Công Khanh - Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, các đại biểu và các nhà khoa học đã viết bài, tham dự hội thảo. Đồng chí nhấn mạnh, trên cơ sở các bài tham luận, các ý kiến thảo luận, trao đổi tại hội thảo, các đóng góp, đề xuất, kiến nghị của các đại biểu tham dự Hội thảo, Ban Tổ chức sẽ chắt lọc để xây dựng báo cáo kiến nghị gửi Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương vùng Tây Nam Bộ cũng như tỉnh Sóc Trăng nhằm góp phần hoàn thiện thể chế, chính sách dân tộc trong bối cảnh mới nhằm nâng cao hiệu quả thực thi chính sách phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội vùng dân tộc thiểu số ở nước ta nói chung, tỉnh Sóc Trăng nói riêng./.

  Tin và ảnh: Thành Trung – Duy Tịnh