Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công là thắng lợi vĩ đại đầu tiên của nhân dân ta từ khi có Đảng lãnh đạo, mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Chính quyền về tay nhân dân, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời. Nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người dân một nước độc lập, làm chủ vận mệnh của mình...

Chiều ngày 19/06/2023, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm lại chức danh Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc thường trực Học viện.

Trong quá trình hoạt động cách mạng của mình, Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh sớm nhận ra báo chí là vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng, văn hóa. Người đã khai sinh nền báo chí cách mạng Việt Nam, đồng thời cũng là người chiến sĩ tiên phong trên mặt trận này.

Tôi tin rằng nếu có cơ chế tốt, phù hợp, TP.HCM không chỉ nộp ngân sách 400.000 tỉ/năm mà có thể 500.000, 600.000 tỉ/năm, thậm chí cả triệu tỉ đồng/năm. Đó là chia sẻ của PGS-TS Vũ Tuấn Hưng, Bí thư Đảng ủy, Phó viện trưởng phụ trách Viện Khoa học xã hội vùng Nam bộ (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) khi trao đổi với PV Thanh Niên.

Cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một cuộc đời trong sáng cao đẹp của một người cộng sản vĩ đại, một anh hùng dân tộc kiệt xuất, một chiến sĩ quốc tế lỗi lạc, đã đấu tranh không mệt mỏi và hiến dâng cả đời mình vì Tổ quốc, vì nhân dân, và là một tấm gương sáng cho mọi thế hệ người Việt Nam.

(ĐCSVN) - Ngày 17/5, sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã thành công tốt đẹp. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu tổng kết Hội nghị. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư:

(ĐCSVN) – Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị giữa nhiệm kỳ BCH Trung ương Đảng khoá XIII với tựa đề: "Đánh giá một cách khách quan, toàn diện thực hiện NQ Đại hội XIII của Đảng và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư từ đầu nhiệm kỳ đến nay".

(ĐCSVN) - Sáng 15/5, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tổ chức Khai mạc Hội nghị Trung ương 7 khóa XIII (Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ). Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị.

Ngày 7/5/1954, trên đại ngàn Tây Bắc, quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đạp bằng mọi khó khăn thử thách, đập tan tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ mạnh nhất Đông Dương của thực dân Pháp và can thiệp của đế quốc Mỹ, dựng nên mốc son chói lọi trong dòng chảy lịch sử dân tộc, đồng thời làm “chấn động địa cầu”, tác động mạnh đến phong trào đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới.

Vào ngày này cách đây 205 năm, ngày 5/5/1818, nhân loại chào đón Các Mác (Karl Marx) - nhà tư tưởng vĩ đại của nhân loại, người thầy thiên tài của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế - chào đời.