Học viện Chính trị khu vực IV tổ chức Bồi dưỡng cập nhật kiến thức pháp luật

  20/04/2021 01:35 PM


  Ngày 19 tháng 4 năm 2021, Học viện Chính trị khu vực IV đã tổ chức mở lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Học viện; TS Phan Công Khanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện đến dự và chỉ đạo lớp học cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc.

  Với tinh thần làm việc tích cực, lớp học đã nghe TS Nguyễn Sĩ Dũng - Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội trình bày, giới thiệu hai chuyên đề cơ bản mang tính khoa học, thời sự. Một là, “Mô hình thể chế phát triển của quốc gia” với những nội dung cơ bản về mô hình thể chế, thể chế kinh tế và nền tảng văn hoá, một số đề xuất mô hình thể chế phát triển phù hợp với Việt Nam. Hai là, “Hoàn thiện tổ chức bộ máy: những vấn đề đang được đặt ra” bao hàm những nội dung về phương thức vận hành, những vấn đề đang đặt ra trong tổ chức bộ máy về phân định chức năng, nhiệm vụ và phân quyền cho chính quyền địa phương.

  TS. Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội giới thiệu 2 chuyên đề

  Trên cơ sở nội dung trình bày và gợi mở thảo luận của giảng viên, các học viên đã tích cực trao đổi, làm rõ thêm những vấn đề đặt ra liên quan đến các nội dung cơ bản của hai chuyên đề, lĩnh hội, cập nhật được nhiều kiến thức mới về Nhà nước và Pháp luật, nhất là về thể chế phát triển và những vấn đề đặt ra trong tổ chức bộ máy Nhà nước ta hiện nay. Trên cơ sở đó, góp phần củng cố niềm tin và sự quyết tâm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Học viện trong việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, Pháp luật của Nhà nước./.

  Tin: Trịnh Xuân Thắng – Khoa Nhà nước và Pháp luật

  Ảnh: Đỗ Duy Chiến – Văn phòng Học viện