Học viện Chính trị khu vực IV tổ chức Chương trình sinh hoạt đầu năm học 2021-2022

  12/09/2021 07:32 PM


  Tiếp theo Lễ khai giảng năm học mới (2021-2022) diễn ra trang trọng vào sáng ngày 9-9-2021 trong toàn hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị khu vực IV đã tổ chức chương trình sinh hoạt đầu khoá học đối với học viên các lớp bằng hình thức trực tuyến.

  Trong hai ngày 9 và 10-9-2021, học viên 12 lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung K15 được nghe Ban Giám đốc Học viện sinh hoạt các nội dung: truyền thống của Học viện và các hoạt động của Đảng bộ Học viện, Quy định văn hóa Trường Đảng, Quy chế đào tạo cao cấp lý luận chính trị, những vấn đề liên quan nhiệm vụ của học viên…

  Ảnh: Ban Giám đốc triển khai nội dung sinh hoạt đầu khóa học

  Các buổi sinh hoạt được tổ chức nghiêm túc, hiệu quả. Qua sinh hoạt, học viên hiểu biết tổng quan về sự hình thành và phát triển cũng như vị trí, chức năng, nhiệm vụ, mô hình tổ chức… của Học viện Chính trị khu vực IV, các hoạt động của Đảng bộ Học viện. Đồng thời, học viên nắm vững nội dung “Quy định về ứng xử văn hóa của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Quy chế đào tạo Cao cấp lý luận chính trị do Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ban hành. Bên cạnh đó, học viên cũng được phổ biến những nhiệm vụ trong học tập, rèn luyện, tổ chức sinh hoạt lớp và chi bộ, tra cứu, chia sẻ tài liệu học tập qua thư viện số…

  Đặc biệt, qua các buổi sinh hoạt, học viên được Ban Giám đốc truyền đạt tinh thần bài phát biểu khai giảng năm học 2021-2022 của GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng. Theo đó, các đồng chí trong Ban Giám đốc đã nhấn mạnh: Năm học mới 2021-2022 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là dịp để học viên tiếp thu có hệ thống, toàn diện khoa học lý luận chính trị, nghiên cứu và hiểu rõ hơn về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, quan điểm của Đảng; về khoa học lãnh đạo, quản lý,… Qua đó, học viên tự rèn luyện để tiếp tục nâng cao trình độ nhận thức lý luận, bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, quản lý, khả năng vận dụng lý luận giải quyết những vấn đề thực tiễn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

  Sinh hoạt đầu khoá học giúp mỗi đồng chí học viên xác định động cơ, thái độ học tập đúng đắn, tự nhận thức sâu sắc, xác định trách nhiệm, vinh dự của mình khi là học viên của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.. Nội dung sinh hoạt đầu khóa học sẽ là hành trang để học viên các lớp Cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị khu vực IV vững tin, quyết tâm khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập và rèn luyện dưới mái Trường Đảng khu vực Tây Nam Bộ./.

  Ban Biên tập