Khai giảng lớp bồi dưỡng phương pháp nghiên cứu khoa học nâng cao

  24/10/2021 09:23 PM


  Sáng ngày 23/10/2021, Học viện Chính trị khu vực IV khai giảng lớp bồi dưỡng phương pháp nghiên cứu khoa học nâng cao (trực tuyến) cho hơn 50 học viên là đội ngũ giảng viên, trưởng các đơn vị trực thuộc Học viện.

  Đến dự khai giảng lớp học có TS Phan Công Khanh, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV; TS Nguyễn Văn Sỹ, Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ và đại diện lãnh đạo các đơn vị phòng, ban thuộc Học viện. Phát biểu khai giảng lớp học, TS Phan Công Khanh nhấn mạnh: nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học là công việc rất quan trọng hiện nay đối với cán bộ giảng dạy và nghiên cứu khoa học, các đề tài khoa học luôn gắn thiết thực với công tác đào tạo, bồi dưỡng và liên quan tới những đề xuất giải pháp về chính sách của Đảng, Nhà nước đối với sự phát triển khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Trong nghiên cứu khoa học bắt buộc mỗi chúng ta phải không ngừng nâng cao kỹ năng, rèn luyện thành thục các phương pháp đặc biệt là phương pháp khảo sát, điều tra bảng hỏi... có độ tin cậy cao, đầy đủ trên cơ sở khoa học, khách quan, nghiêm túc. Có như vậy thì các đề tài nghiên cứu mới có ý nghĩa thiết thực, góp phần tích cực trong đời sống kinh tế - xã hội. TS Phan Công Khanh đã hoan nghênh tinh thần thái độ học tập nghiêm túc, tích cực và mong muốn các học viên tập chú trọng tham gia trao đổi về kỹ năng, phương pháp nghiên cứu khoa học nhằm đáp ứng thiết thực nhất khi thực hiện các đề tài khoa học.

  TS Phan Công Khanh, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV phát biểu khai giảng

  Đây là lớp học nhằm nâng cao kiến thức cơ bản về phương pháp nghiên cứu khoa học, đáp ứng yêu cầu thiết th ực mỗi khi tham gia nghiên cứu các đề tài. Trong thời gian sáu buổi học tập, các học viên sẽ được nghe giảng viên là lãnh đạo, các nhà khoa học có nhiều kinh nghiệm đến từ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Trường Đại học Cần Thơ và Học viện Chính trị khu vực IV báo cáo các nội dung: Một số phương pháp nghiên cứu khoa học; Định hướng nghiên cứu khoa học, hướng dẫn kỹ năng xây dựng đề xuất nghiên cứu và báo cáo nghiên cứu; Thiết kế mẫu khảo sát, điều tra và xử lý, phân tích số liệu trong nghiên cứu khoa học; Hướng dẫn viết bài báo, tạp chí trong nước và quốc tế... Trên cơ sở đó, lớp học lần này nhằm góp phần nâng cao nhận thức kỹ năng tốt hơn khi tham gia nghiên cứu đề tài khoa học, viết và đăng tải bài báo khoa học bảo đảm đạt yêu cầu là nhiệm vụ cấp thiết hiện nay./.

                     Tin và ảnh: Hà Duy Tịnh