Lễ Công bố quyết định của Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

  30/11/2021 01:38 PM


  Sáng ngày 29/11/2021, Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ Công bố quyết định của Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về kiện toàn bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ và kiện toàn Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực IV nhiệm kỳ 2020-2025 bằng hình thức trực tuyến.

  Tại điểm cầu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; đại diện lãnh đạo Ủy ban kiểm Đảng ủy, Ban Tổ chức Đảng ủy. Tại điểm cầu Học viện Chính trị khu vực IV có TS Phan Công Khanh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; NGƯT,TS Huỳnh Thanh Quang, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện cùng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực IV, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

  Lễ Công bố quyết định của Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

  Tại buổi Lễ, thay mặt Ban Thường vụ, lãnh đạo Văn phòng Đảng ủy đã công bố Quyết định số 165-QĐ/ĐU và Quyết định số 166-QĐ/ĐU ngày 17-11-2021 của Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ đối với đồng chí Nguyễn Văn Sỹ và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực IV nhiệm kỳ 2020-2025 đối với đồng chí Huỳnh Thanh Quang.

  Phát biểu tại buổi lễ PGS,TS Hoàng Phúc Lâm Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đánh giá cao trình độ chuyên môn cũng như lý luận chính trị của đồng chí Huỳnh Thành Quang và đồng chí Nguyễn Văn Sỹ, hai đồng chí đã thể hiện năng lực công tác và được sự tín nhiệm cao của cán bộ, đảng viên Học viện Chính trị khu vực IV trong thời gian qua. PGS,TS Hoàng Phúc Lâm đề nghị hai đồng chí Huỳnh Thành Quang và Nguyễn Văn Sỹ cùng với Ban Thường vụ triển khai ngay nhiệm vụ mới được giao. Với trách nhiệm cao hơn, hai đồng chí phải thật sự gương mẫu, là hạt nhân đoàn kết của đơn vị, thể hiện vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng cùng với Ban Thường vụ, Đảng ủy thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ IV của Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực IV nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng thời giữ vững các nguyên tắc xây dựng Đảng và hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.

  Tiếp thu và quán triệt sâu sắc ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; thay mặt các đồng chí vừa nhận quyết định kiện toàn Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra và Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực IV, NGƯT,TS Huỳnh Thanh Quang khẳng định sẽ không ngừng nỗ lực với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao nhất. Đây là là niềm vinh dự nhưng đồng thời nhận thức là trách nhiệm với cá nhân đối với Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực IV. Với trách nhiệm mới đồng chí hứa rằng sẽ giữ vững sự đoàn kết thống nhất, phát huy tính dân chủ, kỷ cương, công tác phê bình và tự phê bình, giữ vững mối liên hệ với quần chúng, luôn hoạt động theo khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật, cùng với tập thể Ban Thường vụ, Đảng ủy Học viện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí Huỳnh Thanh Quang trân trọng cảm ơn các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV đã tin tưởng, giúp đỡ, tạo điều kiện cho bản thân và đồng chí Nguyễn Văn Sỹ hoàn thành tốt vụ trong thời gian qua./.

  Ban Biên tập