Khai giảng lớp hoàn chỉnh chương trình Cao cấp lý luận chính trị K15C03-KG

  13/01/2022 02:28 PM


  Sáng ngày 12/01/2022, tại Cần Thơ, Học viện Chính trị khu vực IV phối hợp với Tỉnh ủy tỉnh Kiên Giang và Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang trang trọng tổ chức khai giảng lớp hoàn chỉnh chương trình Cao cấp lý luận chính trị K15C03 - Kiên Giang, khóa học 2021 - 2022 bằng hình thức trực tuyến. Dự lễ khai giảng có TS Lê Xuân Tạo, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV; ThS Ngô Thị Hương Giang, Phó Trưởng Ban Quản lý đào tạo; đồng chí Mai Hoàng Khởi, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Kiên Giang; TS Chu Văn Hưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang; ThS Nguyễn Thị Cẩm Hà, Trưởng phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang và 71 học viên.

  TS Lê Xuân Tạo, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV phát biểu khai giảng

  Phát biểu khai giảng, TS Lê Xuân Tạo, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV nêu rõ: đây là lớp học hoàn chỉnh chương trình Cao cấp lý luận chính trị thứ ba trong năm 2022 và lớp học thứ hai của tỉnh Kiên Giang trong tổng số 18 lớp hoàn chỉnh chương trình Cao cấp lý luận chính trị do Học viện Chính trị khu vực IV đã tổ chức từ trước đến nay. Trong thời gian học tập 4 tháng, học viên sẽ tiếp thu 19 môn học với những nội dung kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; các vấn đề khoa học chính trị và lãnh đạo quản lý. Trên cơ sở đó, vận dụng kiến thức đã học vào hoạt động thực tiễn, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước giao phó. TS Lê Xuân Tạo, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV đề nghị: (1) Học viên chấp hành tốt nội quy, quy chế của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Chính trị khu vực IV. (2) Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, công tác giảng dạy và học tập bằng hình thức trực tuyến, các học viên cần khắc phục mọi khó khăn và tham gia học tập đầy đủ, nghiêm túc trong suốt thời gian khóa học. (3) Tất cả học viên chủ động cập nhật nguồn tài liệu chính thống, đáp ứng kịp thời trong việc nghiên cứu, học tập.

  Tại điểm cầu Kiên Giang, đồng chí Mai Hoàng Khởi, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Kiên Giang bày tỏ lời cảm ơn đến Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Chính trị khu vực IV trong những năm qua đã quan tâm phối hợp chặt chẽ về công tác đào tạo, góp phần chuẩn hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý của tỉnh Kiên Giang, đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong toàn tỉnh.

  Tin và ảnh: Hà Duy Tịnh