Khai giảng lớp tập huấn Lồng ghép chỉ số PAPI vào bài giảng

Sáng ngày 10/12/2018, tại thành phố Cần Thơ, Ban Quản lý Dự án Lồng ghép chỉ số PAPI vào bài giảng tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Học viện Chính trị khu vực IV tổ chức lớp tập huấn Lồng ghép phương pháp, nội dung, kết quả chỉ số quản trị và hành chính ...